You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu

Systemy przetwarzania obrazu

Przemysłowe systemy przetwarzania obrazu

Czujniki wizyjne są w systemach automatyzacji stałym elementem procesu kontroli montażu, produkcji oraz jakości. Czujniki wizyjne to połączenie oświetlenia, układu optycznego, kamery, układu przetwarzającego oraz przyłączy procesowych, służących do integracji w układzie sterowania wyższego poziomu, w wytrzymałej i przystosowanej do zastosowań przemysłowych obudowie.
Czujnik do rozpoznawania obiektów O2D z funkcją rozpoznawania konturu niezależnie od orientacji to rozwiązanie stosowane do kontroli obecności, pozycji oraz jakości, jak i w zliczaniu i sortowaniu. Czujnik ten jest optymalnym rozwiązaniem do zastosowań z powtarzalnymi i stałymi konturami obiektów.
Czujnik do inspekcji obiektów O2V jest stosowany do kontroli obecności, kompletności, pozycji, wielkości oraz jakości, jak i do zadań związanych z sortowaniem. Jest on preferowanym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których występują obiekty o zmiennych kształtach, rozmiarach lub barwach.
Czytnik wielokodowy O2I jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach – od śledzenia przez sterowanie po identyfikację produktu. Czujnik rozpoznaje kody 1D i 2D niezależnie od orientacji kodu względem czujnika.
Kamera 3D dokonuje błyskawicznie wykrywa widoki i obiekty w ich wymiarach przestrzennych. Kamera dokonuje pomiaru odległości pomiędzy czujnikiem a najbliższą powierzchnią punkt po punkcie w oparciu o metodę pomiaru czasu przelotu światła. Urządzenie jest stosowane w technologii pakowania, magazynowania oraz transportu materiałów, w logistyce lotniskowej, do unikania kolizji, w robotyce oraz do monitoringu pomieszczeń i osób.
Elementy oświetleniowe wytwarzają jednorodne pole światła ze światłem widzialnym czerwonym lub niewidzialnym podczerwonym – w zależności od wyboru do oświetlania obiektu niemal pozbawionego cienia lub do podkreślania właściwości powierzchni, takich jak wygrawerowane kody, zadrapania lub wytłoczenia.