1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu

Systemy przetwarzania obrazu

Przemysłowe systemy przetwarzania obrazu

Czujniki wizyjne są wsystemach automatyzacji stałym elementem procesu kontroli montażu, produkcji oraz jakości. Czujniki wizyjne to połączenie oświetlenia, układu optycznego, kamery, układu przetwarzającego oraz przyłączy procesowych, służących do integracji wukładzie sterowania wyższego poziomu, wwytrzymałej iprzystosowanej do zastosowań przemysłowych obudowie.
Czujnik do rozpoznawania obiektówO2D zfunkcją niezależnego odorientacji rozpoznawania konturu to rozwiązanie stosowane do kontroli obecności, pozycji oraz jakości, jak iwzliczaniu isortowaniu. Czujnik ten jest optymalnym rozwiązaniem do zastosowań zpowtarzalnymi istałymi konturami obiektów.
Czujnik do inspekcji obiektówO2V jest stosowany do kontroli obecności, kompletności, pozycji, wielkości oraz jakości, jak ido zadań związanych zsortowaniem. To preferowane rozwiązanie wzastosowaniach, wktórych występują obiekty ozmiennych kształtach, rozmiarach lub barwach.
Czytnik wielokodowyO2I jest wykorzystywany wwielu zastosowaniach – od śledzenia przez sterowanie po identyfikację produktu. Czujnik rozpoznaje kody1D i2D niezależnie od orientacji kodu względem czujnika.
Kamera3D dokonuje błyskawicznej rejestracji trójwymiarowych scen iobiektów wich wymiarach przestrzennych. Kamera dokonuje punktowego pomiaru odległości pomiędzy czujnikiem akolejną powierzchnią woparciu ometodę pomiaru czasu przelotu światła. Urządzenie jest stosowane wtechnologii pakowania, magazynowej oraz systemów transportu, wlogistyce lotniskowej, do ochrony przed kolizjami, wrobotyce oraz do monitoringu pomieszczeń iosób.
Elementy oświetleniowe wytwarzają jednorodne pole światła zwidzialnym czerwonym lub niewidzialnym podczerwonym światłem – wzależności od wyboru do niemal pozbawionego cienia oświetlania obiektu lub podkreślania właściwości powierzchni, takich jak wygrawerowane kody, zadrapania lub wytłoczenia.