1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Enkodery

Enkodery

Enkodery

W wielu przebiegach i procesach produkcji, w ruchomych maszynach roboczych oraz w zakresie energii odnawialnej, enkodery sprawdziły się jako niezawodne rejestratory wartości pomiarowych do zadań związanych z pozycjonowaniem na wymiar. Przekształcają one ruchy obrotowe na sygnały cyfrowe. Enkodery działają na zasadzie niepowodującej zużywania detekcji optycznej lub magnetycznej. W tym celu posiadają one przymocowany trwale do wału dysk impulsowy lub ruchomy wspornik magnetyczny.
Rozróżnia się enkodery inkrementalne i bezwzględne.
Enkodery inkrementalne generują dokładnie określoną liczbę impulsów na obrót. Są one miarą przebytego kąta lub odcinka.
Enkodery absolutne, nazywane również enkoderami kątowymi, przyporządkowują do każdej pozycji kąta jednoznaczną wartość, nawet dotyczącą wielu obrotów.