1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki do zaworów

Czujniki do zaworów

  • Podwójny czujnik indukcyjny do aktuatorów i zaworów pneumatycznych
  • Zaprojektowane do łatwego dopasowania do najpopularniejszych aktuatorów wg VDI/VDE 3845
  • Szybki i łatwy montaż czujnika podwójnego AS-i
  • Sprzężenie zwrotne położenia zaworów wzniosowych o skoku do 80 mm
  • Niezawodny, ciągły monitoring zaworu

Systemy sygnalizacji pozycji do zaworów wzniosu i napędów obrotowych

### Czujniki zaworów
W technice procesowej, gdzie stosuje się ciecze, powietrze lub gazy, niezbędne są zawory do dozowania i sterowania. Z reguły zadania związane z przestawianiem elementów są realizowane przez napędy pneumatyczne. Konieczne jest przy tym elektroniczne kontrolowanie położenia klap zaworów.

Czujnik podwójny do zaworów obrotowych
Okrągłą krzywkę przełączającą, tzw. puck, wyposażoną w dwie przesunięte o 90° śruby metalowe, montuje się na wale napędowym. Śruby znajdują się na różnej wysokości. Kompaktowy podwójny czujnik indukcyjny (nazywany w skrócie „IND”) z dwoma ustawionymi na sobie powierzchniami czujnika wykrywa, w zależności od położenia zaworu, górną lub dolną śrubę metalową, a tym samym dwie pozycje przełączania. Ten system działa bezpiecznie, nie powodując zużycia. Jest on w znacznym stopniu odporny na oddziaływania zewnętrzne oraz niewrażliwy na obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje i uderzenia.

Czujnik zaworów wzniosowych
Do sygnalizacji położenia na zaworach wzniosowych stosuje się czujnik efector valvis. Na odcinku skoku 80mm za pomocą przycisków uczenia można zaprogramować dwa lub trzy punkty przełączania. Oprócz obydwu położeń zaworu „otwarte” i „zamknięte” wykorzystywana jest trzecia pozycja do monitorowania „podniesienie gniazda” (aktywna podczas czyszczenia). Dzięki rozdzielczości 0,2mm czujnik wykrywa nawet najmniejsze zmiany pozycji zaworu. Indukcyjna zasada działania zapewnia zastosowanie bezdotykowe i niepowodujące zużycia. Za pomocą różnych adapterów można ten sam czujnik łatwo montować na zaworach różnych producentów i o różnych rozmiarach.