You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki dotykowe
  5. Wszystkie czujniki dotykowe

Wszystkie czujniki dotykowe

  • Wytrzymała alternatywa dla przycisków mechanicznych
  • Brak zużycia i konieczności konserwacji dzięki przełączaniu bez nacisku mechanicznego
  • Załączanie palcem lub dłonią
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Dynamiczna, statyczna lub bistabilna zasada działania

Wszystkie czujniki dotykowe


Całkowity asortyment

Pojemnościowe czujniki dotykowe znajdują zastosowanie np. jako przyciski uruchamiania/zatrzymywania w maszynach, jako przyciski potwierdzające oraz służą do otwierania i zamykania bram. W przeciwieństwie do przełączników mechanicznych czujniki te nie ulegają zużyciu.
Rozróżnia się zasadę dynamiczną, statyczną oraz bistabilną.
Dynamiczne czujniki dotykowe rozpoznają nawet zbliżenie ludzkiej ręki, w związku z czym eliminują wpływ czynników zakłócających, takich jak woda, oblodzenie czy też ciała obce. Przełączanie jest możliwe również w rękawiczkach jednorazowych lub rękawicach roboczych.

Statyczne czujniki dotykowe wykrywają dłonie i przedmioty również przez szkło, dopóki powierzchnia aktywna jest tłumiona. Zapewnia to ochronę np. przed aktami wandalizmu.
Czujniki o bistabilnym sposobie działania mogą poprzez krótkie dotknięcie powodować włączenie, a przez ponowne krótkie dotknięcie wyłączenie. Obudowa jest odporna na oleje, a ponadto na uderzenia i zarysowania.
Włączenie czujnika jest sygnalizowane za pomocą diod LED o intensywnym świetle.