1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe

Czujniki światłowodowe

Systemy światłowodowe

Jeżeli do montażu standardowych czujników optycznych jest mało miejsca, stosuje się systemy światłowodowe, zwane również systemami falowodów optycznych. W tych systemach monitor kontrolny i światłowód montuje się oddzielnie.
Umożliwia to montaż tam, gdzie jest niewiele miejsca oraz w miejscach trudno dostępnych.

Systemy światłowodowe są wykonane w postaci fotokomórki jednokierunkowej lub czujnika refleksyjnego.

Światłowody z akrylu są używane do zastosowań standardowych, jeżeli nie występują żadne szczególne wymagania dla odporności na wysokie temperatury lub dla oddziaływań chemicznych. Mają one możliwości samodzielnego konfekcjonowania oraz są tańsze niż światłowody szklane.

Światłowody ze szkła krzemianowego są odporne na wysokie temperatury i starzenie oraz niewrażliwe chemicznie w porównaniu do światłowodów akrylowych. Podczas zginania nie zmieniają one swojego działania optycznego. Światłowodów szklanych nie można samodzielnie konfekcjonować.

W zastosowaniach, w których wymagane są bardzo małe promienie zgięcia, stosuje się światłowody o dużej elastyczności.