You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki laserowe

Czujniki laserowe

  • Bezbłędne wykrywanie niewielkich obiektów
  • Łatwe osiowanie widocznym światłem czerwonym
  • Łatwe nastawianie punktu przełączania przyciskiem
  • Czujniki do zastosowań specjalnych
  • Dokładne, drobne regulacje ze pomocą elementów systemu

Czujniki laserowe

Czujniki laserowe

Czujniki laserowe stosowane są wszędzie tam, gdzie trzeba wykryć małe obiekty lub gdzie konieczne jest szczególnie precyzyjne wykrywanie pozycji. Są one wykonane jako fotokomórki jednokierunkowe, refleksyjne bramki świetlne lub czujniki refleksyjne.

Światło laserowe składa się z fal świetlnych o równej długości, między którymi występuje stałe odniesienie fazowe (koherencja). Z tego wynika ważna cecha czujników laserowych, a mianowicie prawie równoległy strumień światła.
Skutek: Dzięki małemu kątowi rozwarcia wiązki można osiągnąć duże zasięgi. Punkt lasera wyraźnie widoczny również w świetle dziennym ułatwia ustawianie systemu.