You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki położenia tłoka
  5. Wszystkie czujniki położenia tłoka

Wszystkie czujniki położenia tłoka

  • Bezpieczne mocowanie w rowku dla uniknięcia naprężeń mechanicznych
  • Łatwy montaż przez „wpuszczanie od góry” w rowek
  • Odpowiednie do większości często spotykanych rowków C i T
  • Wersje z konektorami lub przewodem połączeniowym
  • Duży wybór adapterów

Wszystkie czujniki położenia tłoka


Całkowity asortyment

Czujniki położenia cylindra służą do wykrywania położenia tłoków w siłownikach pneumatycznych. Są one montowane bezpośrednio na cylindrze. Przez ścianę obudowy składającą się z niemagnetyzującego materiału (na przykład aluminium, mosiądz lub stal nierdzewna) wykrywają zamocowane na tłoku magnesy pierścieniowe. Można je montować na różnych typach cylindra: z rowkiem teowym, z rowkiem C, okrągłym, szpilkowym, rury profilowej lub trapezowym.