You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki położenia tłoka

Czujniki położenia tłoka

Czujniki położenia cylindra

Czujniki położenia cylindra służą do wykrywania położenia tłoków w siłownikach pneumatycznych. Są one montowane bezpośrednio na cylindrze. Przez ścianę obudowy składającą się z niemagnetyzującego materiału (na przykład aluminium, mosiądz lub stal nierdzewna) wykrywają zamocowane na tłoku magnesy pierścieniowe. Można je montować na różnych typach cylindra: z rowkiem teowym, z rowkiem C, okrągłym, szpilkowym, rury profilowej lub trapezowym.