1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Czujniki AC / DC

Czujniki pojemnościowe - Czujniki AC / DC

  • Urządzenia z zespolonym stopniem wyjściowym AC/DC
  • Technologia dwuprzewodowa
  • Różne okrągłe i prostokątne obudowy
  • Wersje z konektorami, zaciskami lub przewodem połączeniowym

Czujniki pojemnościowe - Czujniki AC / DCCzujniki AC/DC

Czujniki pojemnościowe wykrywają materiały sypkie w postaci proszku, takie jak mąka i kakao lub produkty rolne, takie jak zboże lub przez ściany zbiornika w silosie i w pneumatycznych systemach transportu. Poprzez ustawianą za pomocą potencjometru odległość roboczą można je w najprostszy sposób dostosować do danego przypadku zastosowania. W niektórych wersjach kalibracja do medium następuje bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku.

Czujniki pojemnościowe o stopniu wyjściowym AC/DC lub AC są przystosowane do użytku w sieciach napięcia przemiennego. W urządzeniach z kombinowanym stopniem wejściowym, w zależności od podłączonego napięcia czujnik decyduje, jaki stopień wyjściowy (AC lub DC) załączy.
Duże odległości przełączania są zapewnione w całym zakresie temperatury.