You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Całometalowe czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne - Całometalowe

  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • Doskonałe połączenie czujników i konektorów do wymagających zastosowań
  • Metalowa powierzchnia aktywna czujnika do wymagających zastosowań
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Stale czytelna laserowa etykieta typu

Czujniki indukcyjne - Całometalowe


Czujniki całometalowe

Wiele różnych serii urządzeń jest specjalnie przystosowanych do skrajnych wymagań dla czujników:
Seria T: Czujniki całometalowe są zaprojektowane specjalnie do zastosowań w strefach aseptycznych i wilgotnych. Są one odporne na częste procesy czyszczenia oraz środki czyszczące. Ze względu na duży zakres temperatury do 100 °C i odporność na szybkie zmiany temperatury, czujniki są szczególnie przystosowane do użycia w przemyśle spożywczym.
Seria C: Oleje i ciecze chłodząco-smarujące w obrabiarkach poważnie wpływają na zamontowane komponenty. Stosowana w czujnikach uszczelka o-ring Viton w połączeniu z pasującym konektorem ecolink zapewnia największą szczelność.
Seria C z K = 0: Te czujniki rozpoznają tylko metale zawierające żelazo. Wióry aluminiowe padające podczas procesu na aktywną powierzchnię i powodujące nieprawidłowe załączanie w tradycyjnych czujnikach, są ignorowane przez tę zasadę.
Seria R: Powłoka antyadhezyjna powoduje perlenie odprysków spawalniczych na czujniku. Ze względu na duży zakres temperatury do 85 °C możliwe jest również użycie w krytycznych zastosowaniach.