Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
 1. Flowsensorer
 2. Produkter - nyheter
 3. SDP-luftspaltesensor

Luftspaltesensor for verktøymaskiner

Innovativ luftspaltemåling

SDP-luftspaltesensor detekterer avstanden mellom overflaten og gjenstanden med gjennomført nøyaktighet, og genererer den som en absolutt verdi. Selv den nominelle posisjonens minste avvik fra målposisjonen detekteres på pålitelig vis. Dette sikrer bestandig produktets kvalitet.

Siden spalten er beregnet ut fra trykk og strømning, vil målingen alltid være nøyaktig, uavhengig av trykksvingninger, antall og diameter for dysene. I tillegg kan det robuste målerøret motstå overtrykket, noe som eliminerer behovet for å bytte mellom utblåsing og måling.

Produktfordeler

Hva er fordelene til SDP-luftspaltesensor?

Oversikt
Spalte: verdi, strømning og trykk – all informasjon på et øyeblikk
Nøyaktighet
Nøyaktige måleresultater og «zero gap»-detektering
Absolutte verdier
Luftspaltens utdata som en absolutt verdi
Kvalitet
Selvrensende effekt øker stabiliteten på lengre sikt
Enkel håndtering
Enkel innlæring av måltilstanden med ett klikk

Vanlige bruksområder

«Part seat»-overvåking

Den nye luftspaltesensoren brukes hovedsakelig i moderne verktøymaskiner. Her overvåkes innstillingen mellom arbeidsstykket og arbeidsbenken, eller verktøyhodet og verktøyholderen. SDP detekterer og signaliserer eventuelle feilinnstillinger, som for eksempel de som kan være forårsaket av smuss på overflaten.
Dette ivaretar produktets kvalitet på pålitelig vis.

«Part seat»-overvåking mellom arbeidsstykket og arbeidsbenken for å detektere feiljusteringer, f.eks. på grunn av fliser

 1. fastspenningsanordning
 2. arbeidsstykke
 3. fresemaskin
 4. luftslanger
 5. fliser
 6. luft
 7. luftdyse

SDP110-luftspaltesensor kan måle avstanden mellom måledysen og arbeidsstykket på omtrent 0...500µm med en repeterbarhet på ± (3 % av den målte verdien + 2 µm). Dette tilsvarer en nøyaktighet på opptil 5 til 10 mikrometer, avhengig av bruksområdet. Følgelig er sensorens repeterbarhet opptil ti ganger finere enn et menneskehår.
Dette frembringer nye, nøyaktige løsninger, for eksempel for kontroll av overflatebeskaffenheten, som ikke kunne blitt gjennomført med tidligere målesystemer.

Overflatebeskaffenhet

  Overflate 1 Overflate 2 Overflate 3 Udefinert
 
Målt verdi SD 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
Status HMI (menneske/maskin-grensesnitt)

På grunn av sensorens høye presisjon, har overflateegenskapene direkte innvirkning på måleresultatet.

«Zero gap» eller detektering av tilstopping

Konvensjonell måleteknologi bruker en differensialtrykkmåler for å fastsette spalteavstanden, og kan derfor kun detektere et godt/dårlig område eller angi en trykkdifferanse i mbar som et relativt målesystem. Følgelig kan ikke disse systemene detektere sikkert en spalte med avstand på 0, såkalt «Zero gap», eller en tilstoppet dyse.
På grunn av den kombinerte evalueringen av gjennomstrømning og trykk, kan ikke det nye SDP110-systemet måle avstand i absolutte avstandsverdier [mm], unntatt sikker detektering av et «Zero gap» eller en tilstoppet dyse.

Selvrensing

Skifter mellom å måle luft og trykkluft

I dette programmet er måledysene plassert direkte i verktøymaskinens bearbeidingssenter. Dette utsetter dysene for enorm belastning fra kjølende smøremidler, støv og smuss. På grunn av disse strenge miljøbetingelsene, er det nødvendig å fjerne tilsmussing i dysene og systemet, og rengjøre bearbeidingssenteret med større trykk og sterk gjennomstrømning etter hvert bytte av arbeidsstykke.

Derfor deles prosessen i to trykknivåer:

 • Den målte luften strømmer gjennom systemet med et trykk på 1–3 bar. Et sensitivt målesystem kan anslå spaltedimensjoner under disse forholdene.
 • Spyleluften går gjennom systemet med et trykk på 6 bar og høy strømningshastighet, slik at mulig fastsittende smuss kan fjernes fra bearbeidingssenteret.

Ulempe: Den konvensjonelle, sensitive trykkmålingsteknologien ville ødelegges av spyleluftens høyttrykk. For å unngå dette, må det byttes på forhånd mellom måling og spyleluft

Ved å bruke den robuste luftspaltesensoren SDP110, som er trykkbestandig opptil 16 bar, er ikke dette byttet lenger nødvendig. Mer: Sensoren bruker spyleluften til selvrensing. Dette øker levetiden og optimaliserer sensorens langtidsstabilitet. En feil i systemet på grunn av tilsmussing er derfor noe som hører fortiden til.

Enkel håndtering

Praktisk montering

På grunn av mindre seriestørrelser, er det hele tiden nødvendig å innlære nye arbeidsstykker eller nye produksjonsinnstillinger. For å innlære omkoblingspunktet, er forhåndsdefinert måleutstyr eller modeller som er definert som gode deler, plassert i maskinen. Sensoren er innstilt på den samsvarende avstandsverdien.

Siden dette er en repeterende arbeidsoppgave, må det være mulig å innlære nye omkoblingspunkter så effektivt som mulig. Der den konvensjonelle sensorteknologien krever tidkrevende justeringer via sensorens knapper, kan nye luftspaltesensorer tilby alternativet med praktisk innlæring av omkoblingspunkter bare ved et trykk på knappen, enten via det integrerte IO-Link-grensesnittet, eller via den separate innlæringsinngangen på PIN4. Dette reduserer oppsettingstiden vesentlig.