Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States

Den nye allsidigheten: konduktivitetsmåling i alle rørstørrelser

  • Versjoner i de vanlige tilkoblingsstørrelsene G 1/2 og G 1
  • Effektiv CIP-overvåking, også i små rør fra DN25 og oppover
  • Enkel installasjon og idriftsettelse
  • Tapsfri digital overføring av måleverdier

For CIP-overvåking på alle nivåer

Med ulike prosesstilkoblinger i de vanlige størrelsene G 1 og G 1/2, kan LDL2xx-konsernets konduktivitetssensorer tilby den rette løsningen for nøyaktig CIP-overvåking for alle rørstørrelser fra DN25, uten at det er behov for kostbare rørforlengelser eller sperringer.

Enkel installasjon takket være det kompakte designet

Med det kompakte designet og den integrerte evalueringsenheten, kan konduktivitetssensorene plasseres fleksibelt i systemets røropplegg. Det er ikke nødvendig å plassere ytterligere maskinvare nedstøms. Lav kablingskompleksitet reduseres ytterligere av standard M12-tilkoblingen.

Tilbehør