You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States

Software Solutions by ifm

ifm-Systemlösungen

Software, hardware, advies en omzetting uit één hand.

Industrie 4.0 – de nieuwe trend in productiebedrijven – de visie van intelligente, wereldwijde koppeling en communicatie van de producerende industrie. De ifm-ondernemingsgroep biedt hier met het LINERECORDER Framework de perfecte oplossing. Maak uw productieprocessen transparanter, optimaliseer uw productie en organiseer uw kwaliteitsborging!

ifm ontwikkelt en levert gestandaardiseerde en praktijkgerichte softwaremodules die u ondersteunen om nog beter te presteren. Dit gaat van het ontstaan van de gegevens in de sensoren met digitale IO-Link als ingangssignaal, over gedefinieerde gateways en zonder ingreep in de bestaande IT-ondernemingsstructuur.

LINERECORDER-productportfolio

Software, hardware, advies en omzetting uit één hand.

De hardware- en softwarecomponenten maken een rechtstreekse netwerkaansluiting van alle aangesloten sensoren en actuatoren via een ethernet-netwerk mogelijk met een lokale server. Via deze verbinding kunnen machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens direct worden uitgelezen en in de IT verder worden verwerkt.

 

Maak uw productieprocessen transparanter, optimaliseer uw productie en organiseer uw kwaliteitsborging. ifm ontwikkelt en levert gestandaardiseerde en praktijkgerichte softwaremodules die u ondersteunen om nog beter te presteren. Profiteer van de voordelen van de Y-weg voor intelligente oplossingen op de terreinen conditiebewaking, energiebewaking, kwaliteitsborging, track&trace en remote services.

De LINERECORDER productportfolio biedt gestandaardiseerde functiemodules, cascadeerbaar en individueel inzetbaar voor de optimalisatie en kwaliteitsborging van de productie- en procesketen.

Interface naar fabrieksnetwerk.

De hardware- en softwarecomponenten maken een rechtstreekse netwerkaansluiting van alle aangesloten sensoren en actuatoren via een ethernet-netwerk mogelijk met een lokale server. Via deze verbinding kunnen machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens direct worden uitgelezen en in de IT verder worden verwerkt.

Het hart als communicatie-interface vormt de ifm LR AGENT, ook als embedded variant. Hij is in staat om met verschillende technische systemen, met de verregaand heterogene wereld van de sensoren, besturingen en machines te communiceren.

LR AGENT communiceert bidirectioneel met verschillende communicatieprotocollen en is hiermee een communicatiegateway. In samenwerking met SAP is de LR AGENT CP (Connectivity Port) ontstaan, die de communicatie met SAP-ERP en ook cloudgebaseerde oplossingen, zoals SAP HANA-databank, mogelijk maken.

De Condition Monitoring Software LR SMARTOBSERVER maakt de permanente toestandsbewaking, data-analyse en organisatie van onderhoud aan machines en installaties mogelijk, met klantspecifiek in te stellen cockpits. Het systeem biedt, klantspecifiek, reportings en analyses alsook alarmmanagement voor gedefinieerde processen.

De parametreringssoftware LR DEVICE voor de parametrering van IO-Link-sensoren met IO-Link-USB en/of IO-Link-masters vormt een bijkomende schakel in de keten van de optimaliseringsmogelijkheden.

Hier is de cirkel van slimme productieconcepten rond. Online-parametrering, transparante procesdata-analyse en -bewaking tot communicatie met ERP-systemen.