1. Homepage
  2. Software Solutions
  3. Productgamma
  4. LR AGENT CP

LR AGENT CP

LR AGENT CP

De koppeling van machines, installaties en systemen gebeurt via de LR Agent CP (Connectivity Port).

De LR AGENT CP is de combinatie, ontstaan door de ontwikkelingssamenwerking van ifm en SAP (LINERECORDER-agent en SAP Pco - Plant Connectivity). Beide programma's worden door een hogesnelheids-interprocescommunicatieprotocol verbonden.
LR Agent CP is een configureerbare, bidirectioneel communicerende interfacesoftware.
Deze registreert en verwerkt procesinformatie van de installaties en geeft deze aan andere systemen door (bijv. databanken, ERP-systemen, MES); ook geeft de LR AGENT CP benodigde informatie aan de installaties terug.

  • Universele interface voor machines en installaties met SAP-systemen
  • Flexibele gegevenstransfer – onafhankelijk van het machinetype
  • Door de gebruiker parametreerbare communicatie-interfaces
  • Bidirectionele gegevensuitwisseling
  • Configureren in de plaats van programmeren
  • Gegevens veilig tussentijds bufferen