1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Vortex-inline flowtransmitter met helder display

Vortex-inline flowtransmitter met helder display

Het alternatief: Vortex-sensor in plaats van schoepenwiel

  • Geïntegreerde temperatuurmeting
  • Elektronisch draaibaar meerkleurig display
  • Vrije keuze voor draaibare G en R procesaansluitingen
  • Rood-/groen kleurenwisseling voor proceswaarden vrij in te stellen
  • Toepasbaar voor water met en zonder geleidbaarheid (demi water)

Wervelingen als maatstaaf voor de stroming
In een meetbuis met een ingebouwde obstructie creëert het medium wisselende wervelingen die afhankelijk zijn van zijn stromingssnelheid. Deze wervelingen zijn door een piëzo-keramische sensor om te zetten in een meting. Indien de diameter van de leiding bekend is, kan op basis van het aantal wisselingen in de wervelingen de doorstroomsnelheid bepaald worden. Dit meetprincipe dat bekend staat als Vortex-principe is onafhankelijk van druk- en temperatuurschommelingen in het medium. Door de eenvoudige constructie kan de gebruiker gebruik maken van een aantrekkelijk geprijsde sensor voor doorstroommetingen.
Het uitgangssignaal van de actuele flow en temperatuur wordt uitgegeven in het genormeerde stroomsignaal (4…20 mA), als frequentiesignaal, schakeluitgang of op basis van IO-Link.

*available as from 06/2015