You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Twee keer zo goed: inductieve sensoren met analoge waarde en IO-Link

Twee keer zo goed: inductieve sensoren met analoge waarde en IO-Link

  • Vroegtijdige herkenning van mechanische veranderingen door zeer nauwkeurige afstandsmeting
  • Met slechts één apparaat afstandsmeting en eindafschakeling realiseren

Extra functionaliteit dankzij IO-Link

  • Flexibel gebruik door aan te passen uitgangscurven
  • Verliesvrije meetwaardeoverdracht met behulp van IO-Link
  • Meer functies bij volledige compatibiliteit met conventionele apparaten

Voorbereid voor inbouw achteraf in installaties

De nieuwe, inductieve, analoge sensoren kunnen volledig compatibel worden gebruikt in bestaande installaties. Omvangrijke functies en informatie kunnen tevens via IO-Link worden gebruikt.

Verhoogde meetnauwkeurigheid met IO-Link

Dankzij digitale communicatie worden enerzijds omvormingsverliezen of elektromagnetische storingen vermeden. Anderzijds kan via IO-Link de detectiecapaciteit van de sensor vrij worden verschaald – en daardoor ook de opstartcurve worden aangepast. Op die manier kan de resolutie gericht worden gemaximaliseerd voor situaties waarbij de kleinste afstandsveranderingen, zoals die optreden door bijv. beginnende slijtage, snel moeten worden herkend. Aangesloten op Enterprise Resource Planning kan aan de hand van de digitale gegevens een geautomatiseerde, behoefteafhankelijke reparatie worden uitgevoerd.

Toebehoren