1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. De PMD profiler: exacte contourdetectie voor inline kwaliteitscontroles

De PMD profiler: exacte contourdetectie voor inline kwaliteitscontroles

  • Inline kwaliteitscontrole voor de controle van een correcte en volledige montage
  • Snelle inbedrijfstelling zonder software
  • Afstandsonafhankelijke meting voor hoge tolerantie bij de objectpositionering
  • Immuun voor extern licht, geen afscherming of externe belichting noodzakelijk

Extra functionaliteit dankzij IO-Link

  • Optionele contourvisualisatie per software voor een vereenvoudigde foutanalyse

Precieze objectscan voor kwaliteitscontrole
De profiler controleert in de montage- en handlingstechniek niet alleen de aanwezigheid van een object maar stelt ook vast of daadwerkelijk de geplande component gebruikt en correct is aangebracht. Daarvoor wordt met de lijndetectie-methode de contour van het te controleren object met de referentiecontour vergeleken die per toetsdruk is geteached. Ook de kleinste verschillen zoals bij nagenoeg identieke componenten herkent de opto-elektronische line-scanner betrouwbaar. Op grond van de onafhankelijkheid van afstand vervalt bij de PMD profiler de omslachtige positionering die wel nog is bij 1D-sensoren. Bovendien kan dankzij de ongevoeligheid t.o.v. vreemd extern licht, afgezien worden van afschermingen of externe belichtingen zoals bij camerasystemen. De sensor is met het gebruikersvriendelijke kleurendisplay en de intuïtieve 3-toetsenbediening ook zonder software binnen enkele minuten bedrijfsklaar te maken. Naar keuze kan via IO-Link informatie over het afkeurpercentage en de gedetecteerde objectprofielen worden overgedragen.

ROI: hogere nauwkeurigheidspercentage
Om afwijkingen bij nagenoeg soortgelijke componenten nog betrouwbaarder vast te stellen kan de profiel-evaluatie, via de Region-Off-Interest-functie op het relevante objectbereik, met twee markeringen op basis van zichtbare laserlijnen worden begrensd. In de fixed-modus kan de functie worden gebruikt om de exacte positionering van een object te controleren. In de floating-modus wordt de contour variabel aangepast langs de laserlijn. Een exact gelijke positionering van de het te controleren componenten is niet nodig.

Kwaliteit borgen: toleranties definiëren
De overeenkomstige waarde tussen referentie- en target wordt van 0-100% uitgegeven. Via de treshold-functie kan de waarde worden gedefinieerd, vanaf het object die als goed of slecht deel wordt herkend. Zo garandeert een geringe tolerantiewaarde bijvoorbeeld de kwaliteit van precies uit te voeren montagehandelingen.