You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
  1. Overzicht niveausensoren
  2. Grenswaardemeting
  3. Stortgoederen

Niveausensoren voor stortgoederen

Sensorfamilie Inbouwlengte Technologie Signaal Bijzonderheden

LMC
10...40 mm Impedantiespectroscopie • Schakeluitgang
• IO-Link
• Onderdrukkingen van aanhechtingen, spatwater en schuim
• Betrouwbaar alternatief voor trilvork
• Media-onderscheid

KG, KI, KQ
Meetbereik
tot 40 mm
Capacitief • Schakeluitgang
• IO-Link
• Detectie door beschermbuis, kijkglas of kunststof vaten of via direct contact
• Leverbaar met innovatieve staafdiagramweergave
• Vlakke bouwvorm KQ voor montage op een vlak oppervlak

UGT, UIT
Meetbereik
tot 8 m
Ultrasoon • Schakeluitgang
• IO-Link
• Nauwkeurige media-onafhankelijke niveaumeting
• Feitelijke afstand via IO-Link

O1D
Meetbereik
tot 9,8 m
Optisch • Schakeluitgang
• IO-Link
• PMD Time-of-Flight
• Kleur-/hoekonafhankelijk
• Afstand/niveau via IO-Link

KQ10
228 mm
meerdere apparaten te combineren
Capacitief • Schakeluitgang
• IO-Link
• Montage buiten niet-metalen tanken met behulp van klemmen of tape
• Combinatie van meerdere apparaten in grote tanks
• Overzichtelijke niveau-indicatie via LED-staafdiagram