You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Impulse - het ifm-journaal

Impulse - het ifm-journaal

Ervaar automatisering in een ongekende vorm. Impulse - het ifm-journaal belicht voor u de belangrijkste trends en thema's in de automatisering. We praten over branchespecifieke uitdagingen en laten de oplossingen daarvoor zien – van innovatieve producten tot en met allesomvattende oplossingen. Tevens tonen wij u steeds weer succesvolle automatiseringsvoorbeelden uit de praktijk en laten onze experts en klanten beide aan het woord komen.

Informatie treft inspiratie – welkom bij Impulse!

Automatiseringsoplossingen voor de dranken- en levensmiddelenindustrie

Hoogste procesveiligheid en een gelijkblijvend hoge productkwaliteit vormen de grondbeginselen in de levensmiddelenindustrie - of het nu de drankenindustrie, de zoetwarenindustrie, de zuivelindustrie of de vleesverwerking is. Reeds lichte verontreinigingen bij een product resulteren in hoge schades, zoals een terugroeping van een complete partij of een dure productiestilstand. In deze uitzending bespreken we het assortiment van ifm dat speciaal voor de levensmiddelenindustrie is ontwikkeld en tonen we u in best practice-voorbeelden van de firma Refresco en Tetra Pak hoe belangrijk automatisering is.

Vision sensoren in de industriële productie

In de automatiseringstechniek vormen vision sensoren tegenwoordig een vast onderdeel van de montage-, productie- en kwaliteitscontrole en, niet in de laatste plaats, ook een middel om de efficiëntie te verhogen. Het zijn camera's met een applicatiespecifieke verwerking, dus betrouwbare elektronische ogen, tegen een lage prijs en een hoge integratiegraad. Hoe dat in de praktijk van de automobielindustrie eruit kan zien, laten we u vandaag zien in onze uitzending.

Waterhuishouding: uitdagingen en oplossingen

Zeer interessante tv-uitzending met de nadruk op automatisering in waterfiltersystemen. Hierin beantwoorden wij de vragen hoe belangrijk intelligente automatisering kan zijn in dergelijke systemen als het gaat om zo'n kostbare hulpbron als water. Daarvoor nodigen wij gasten uit in onze studio die beide kanten kunnen toelichten, zowel de technische kant, alsook vanuit het zicht van onze klant "NEREUS".

moneo: succesvol van start in de industriële evolutie

ifm moneo verbindt als IIoT-platform het niveau van de operational technology (OT) met het niveau van de information technology (IT). De sensorgegevens die in de productie-installaties worden gegenereerd, kunnen op eenvoudige wijze worden uitgelezen en verwerkt en als uitgangspunt voor belangrijke lange termijn beslissingen voor de onderneming worden toegepast. In deze tv-uitzending laten wij zien hoe belangrijk het juiste "gereedschap" is en hoe eenvoudig en snel moneo echt is.

Nieuwe, innovatieve producten, software en systeemoplossingen 2021

ifm ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd sensoren, besturingen, software en systemen voor de industriële automatisering. Naar aanleiding van de Hannover Messe van dit jaar bieden wij u in 2021 talrijke, nieuwe, innovatieve producten, slimme systemen en intelligente softwareoplossingen. Met onze experts spreken wij over de nieuwe producten uit de segmenten IIoT-software, optische positiesensoren en nog veel meer.