You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 3D-objectherkenning
  3. Contact

O3D contact

Persoonlijk advies over de 3D-sensor O3D

Graag adviseren wij u ook persoonlijk. Laat u zich individueel adviseren en ervaar meer over de toepassingsmogelijkheden en de voordelen van de 3D-sensor O3D en hoe u die sensor effectief kunt gebruiken.

Stuur ons uw gegevens toe en wij bellen u graag terug.
Of bel ons rechtstreeks - gratis via 0341 - 438 438.

Actueel nieuws uit de ifm omgeving

Wij zijn verheugd dat u ons benaderd heeft. Ook wij beseffen hoe belangrijk uw persoonlijke informatie is. Daarom danken wij u voor het vertrouwen en wij verzekeren u, dat ifm electronic vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Onder geen beding zullen persoonlijke gegevens aan derden, behalve aan onze dochterondernemingen worden verstrekt en adresgegevens worden verkocht. U kunt bezwaar maken tegen het versturen van elektronische informatie op elk gewenst moment.

Privacyreglement

Hier kunt u ons privacybeleid vinden.