1. Homepage

IO-Link-software

De software “LR DEVICE” is een softwareprogramma voor de overzichtelijke online en offline parametrering van IO-Link-sensoren met behulp van USB-adapters of IO-Link-masters van ifm.

Daartoe behoort:

  • Uniforme parametrisering en visualisering van alle IO-Link-sensoren
  • Eenvoudige overzichtelijke weergave van de proceswaarden
  • Verkorting van de insteltijd tijdens de inbedrijfstelling
  • Automatische identificatie van de aangesloten apparaten
  • Geoptimaliseerd apparaatvervangingsproces