Contact

Heeft u vragen over de Y-weg?

Actueel nieuws uit de ifm omgeving

Wij zijn verheugd dat u ons benaderd heeft. Ook wij beseffen hoe belangrijk uw persoonlijke informatie is. Daarom danken wij u voor het vertrouwen en wij verzekeren u, dat ifm electronic vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Onder geen beding zullen persoonlijke gegevens aan derden, behalve aan onze dochterondernemingen worden verstrekt en adresgegevens worden verkocht. U kunt bezwaar maken tegen het versturen van elektronische informatie op elk gewenst moment.

De Y-weg – Maak gebruik van de voordelen van de Y-weg

IO-Link-sensoren van ifm leveren u nu al vele terabytes aan gegevens op.

95% van de gegevens gaan onbenut verloren. Stop het gegevensverlies!

Waarom Y-weg?

De Y-weg levert 95% van de procesgegevens rechtstreeks aan deze systemen, zonder omweg via de besturing. IT en automatiseringstechniek worden voor het eerst eenvoudig en betaalbaar van sensor tot in SAP® met elkaar verbonden. Maak gebruik van de voordelen van de Y-weg voor intelligente oplossingen op de terreinen

  • Conditiebewaking,
  • Energiebewaking,
  • Kwaliteitsbewaking,
  • Track&trace en
  • Remote services.

Interface naar fabrieksnetwerk

De hardware- en softwarecomponenten maken een rechtstreekse netwerkaansluiting van alle aangesloten sensoren en actuatoren via een ethernet-netwerk mogelijk met een lokale server. Via deze verbinding kunnen machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens direct worden uitgelezen en in de IT verder worden verwerkt.

De eenvoudig te bedienen serversoftware LINERECORDER SMART OBSERVER maakt de gegevensevaluatie door klantspecifiek in te stellen cockpits mogelijk. Via dezelfde communicatiemechanismen is het mogelijk om machines direct onder elkaar te koppelen en productierelevante gegevens uit te wisselen.

Of en welke sensorgegevens de PLC naar het besturingsniveau doorgeeft, moet in het PLC-programma worden vastgelegd. Reportages en analyses kunnen ook in de bovenliggende niveaus plaatsvinden. De voorwaarde hiervoor is een extra programmering van het PLC-programma.

Van de sensor tot in SAP

Voor het eerst kunnen sensorgegevens direct aan de ondernemingssoftware worden overgedragen en wel fabrieksoverkoepelend of zelfs wereldwijd. De evaluatie van de verkregen databanken in realtime maakt een verhoging van de efficiëntie in de productie en energiebesparing onder het trefwoord Industrie 4.0 mogelijk.

De Y-weg naar Smart Factory

Volledige netwerkaansluiting en omvangrijk gebruik van machine- en sensorgegevens is het overduidelijke doel van Industrie 4.0. Klinkt eenvoudig, maar mislukt in de praktijk echter nog vaak door de vele obstakels.