You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor systemen voor trillingsbewaking

Toebehoren voor systemen voor trillingsbewaking

  • High performance OPC-server-software voor trillingsdiagnose
  • Intuïtieve parametreersoftware net datavisualisatie
  • Veiligheidsbarrière voor de intrinsiek veilige werking van trillingssensoren
  • Impulsgever voor het genereren van gedefinieerde mechanische impulsen
  • Doeltreffende manipulatiebescherming en bescherming tegen vervuiling

Toebehoren voor systemen voor trillingsbewaking

Toebehoren voor systemen voor de trillingsbewaking

Het ifm-toebehoren voor systemen voor trillingsbewaking omvat montageadapters, impulsgevers, beschermkappen en veiligheidsbarrières. Montageadapters dienen voor het inschroeven van trillingssensoren in het machineoppervlak. Met de impulsgever kan de optimale inbouwlocatie voor een trillingssensor worden bepaald. De beschermkap beschermt de sensoren tegen onopzettelijk verstellen en tegen manipulatie. De veiligheidsbarrières maken het gebruik van trillingssensoren in explosiegevaarlijke gebieden mogelijk.