1. Homepage
  2. Producten
  3. Software
  4. Parametreer- en interfacesoftware

Parametreer- en interfacesoftware

Parametrerings- en bedieningssoftware

Bedienings- en parametreringssoftware dient voor de inbedrijfstelling, configuratie en parametrering van
IO-Link-compatibele sensoren, visionsensoren, camera's en diagnose-elektronica voor de trillingsbewaking.
In de "Monitor"-modus kan de werking van een sensor worden bewaakt. Dat vergemakkelijkt de inbedrijfstelling en de parametrering aanzienlijk. Proceswaarden, beelden, actuele parameterinstellingen of leesresultaten kunnen grafisch worden weergegeven.
Voor de diagnose kan men vaak over de bedrijfsmodus "Service" beschikken. Het servicerapport geeft de gebruiker de mogelijkheid om berichten op te roepen en de historie van parameterrecords, meetgegevens en registraties op te slaan, statistische bewerkingen uit te voeren en tevens de laatste beelden van goede of slechte uitlezingen door de sensor weer te geven.