1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Schakelversterkers voor stromingssensoren
  5. Temperatuurbewaking

Systemen voor signaalevaluatie - verwerkingselektronica voor temperatuurbewaking

  • Groot temperatuurevaluatiebereik
  • Varianten met verschillende uitgangsschakelingen
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
  • Lokaal display voor de actuele temperatuur
  • Automatisch herkenning van het aangesloten sensortype


Temperatuurbewaking

Met de verwerkingseenheid van de serie TR voor temperatuursensoren kunnen de signalen van weerstandstemperatuursensoren op betrouwbare wijze gemeten, verwerkt en weergegeven worden. Daarbij herkent de elektronica zelfstandig of Pt100- of Pt1000-sensoren aangesloten zijn, ongeacht of het om een twee-, drie- of vierdraads schakeling gaat. De apparaten worden gekenmerkt door een groot meetbereik.
Kritische procestoestanden, zoals bijvoorbeeld onder- of overschrijden van een grenstemperatuur, kunnen direct met een schakeluitgang worden bewaakt. Voor de continue temperatuurmeting zijn er apparaten met een schaalbare, analoge uitgang met hoge resolutie. Door de weergave is de actuele procestemperatuur op elk moment bij het apparaat af te lezen.
De verwerkingseenheden kunnen worden gecombineerd met inschroef- of aanlegvoelers, staafsensoren of temperatuursensoren voor hygiënische toepassingen.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Daarnaast kan de sensor ook via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.