1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Niveausensoren
  5. Met geïntegreerde temperatuurmeting

Niveausensoren - met geïntegreerde temperatuurmeting

  • Betrouwbare niveaubewaking in reservoirs en tanks
  • Voor het gebruik in water, oliën en koelsmeermiddelen
  • Comfortabele instelling van schakelfunctie en schakelpunten
  • Niveau- en temperatuurbewaking met slechts één apparaat
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits


Niveausensoren - met geïntegreerde temperatuurmeting

De niveausensoren van de serie LT bewaken op betrouwbare wijze het niveau en de temperatuur in reservoirs en tanks. Ze voeren een continue meting uit van het vulniveau bijv. in koelsmeermiddelreservoirs of hydraulische tanks.
Het apparaat toont naar keuze het actuele niveau of de actuele temperatuur in het display en signaleert het bereiken of onderschrijden van de ingestelde grenzen. De instelling van het te meten medium, de hoogte van de schakelpunten en terugschakelpunten en de schakelfuncties van de uitgangen kunnen intuïtief via het bedieningsmenu worden ingesteld.
De sensoren zijn in verschillende staaflengtes leverbaar. Met behulp van de optioneel leverbare inschroef- of flensadapter kunnen de apparaten comfortabel op de gewenste dompeldiepte worden gemonteerd.
Door de combinatie van niveau- en temperatuurbewaking in één apparaat komt een extra boorgat in de tank voor het tweede meetsysteem te vervallen.