1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Niveausensoren
  5. Toepasbaar in reinigings-, koel- en smeermiddelen

Niveausensoren - toepasbaar in reinigings-, koel- en smeermiddelen

  • Vrij programmeerbaar inschakel- en terugschakelpunt met vensterfunctie
  • Apparaten met verschaalbare analoge uitgang en extra overvulschakelpunt
  • Goed afleesbaar LED-display
  • Niveau- en temperatuurbewaking met slechts één apparaat
  • Optioneel: twee configureerbare schakeluitgangen voor de detectie van lekkages


Gebruik in reinigings-, koel- en smeermiddelen

De niveausensoren van de serie LK bewaken op betrouwbare wijze de niveaus in reservoirs en tanks. Ze voeren een continue meting uit van het vulniveau bijv. in koelsmeermiddelreservoirs of hydraulische tanks.
Het apparaat toont het actuele niveau in het display en signaleert het bereiken of onderschrijden van de ingestelde grenzen. De instelling van het te meten medium, de hoogte van de schakelpunten en terugschakelpunten en de schakelfuncties van de uitgangen kunnen comfortabel via het bedieningsmenu worden ingesteld.
De sensoren zijn in verschillende staaflengtes leverbaar. Met behulp van de optioneel leverbare inschroef- of flensadapter kunnen de apparaten comfortabel op de gewenste dompeldiepte worden gemonteerd.
De serie LK12 is volgens WHG § 19 als overvulbeveiliging goedgekeurd.