You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Koelwaterbesturingspaneel

Koelwaterbesturingspaneel

Koelwaterbesturingspaneel

Koelwaterbesturingspanelen

Koelwaterbesturingspanelen worden toegepast in de hooggeautomatiseerde robot-puntlasinstallaties van de automobielindustrie. Daarbij is met name de koeling van het voorste deel van de lastangen, de zogeheten "laskappen", absoluut noodzakelijk. Afscheuren van de laskappen of lekkages in het koelsysteem moeten snel en op betrouwbare wijze worden herkend, om een beschadiging van de kale carrosserie te verhinderen en een daardoor veroorzaakte installatiestilstand te vermijden.
Bij verlies van een laskap moeten de koelsystemen in zeer korte tijd de koelmiddeltoevoer stoppen. Daarvoor staan de ifm-koelwaterbesturingspanelen garant.
Een koelwaterbesturingspaneel bestaat uit een filter, een stromingssensor en een waterstopklep in de voorloop. In de retour bevinden zich een druksensor, een terugslagklep en als optie een regelklep.
Het filter dient voor het filteren van vaste stoffen, om verstoppingen van het koelsysteem te vermijden.
De stromingssensor bewaakt de koelwaterhoeveelheid in het systeem. Overstroming als gevolg van lekkage, gebarsten slangen of afgescheurde kappen en te lage stroming als volg van verstopping of afknellen van slangen kunnen op betrouwbare wijze worden herkend.
De waterstopklep in de voorloop sluit in het geval van een storing de watertoevoer van het systeem en verhindert het wegstromen van koelwater, terwijl de terugslagklep bij afgescheurde kappen of gebarsten slangen het wegstromen van koelwater door de retour verhindert.
De druksensor bewaakt de bedrijfsdruk in de retour van het koelsysteem. Vanwege zijn zeer korte reactietijd bij een plotselinge drukval als gevolg van een afgescheurde kap, is een snelle uitschakeling van het systeem gegarandeerd.
ifm biedt klantspecifieke koelwaterbesturingspanelen voor optionele aanpassing aan de betreffende toepassing.