1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Volledige programma

Stromingssensoren / flowsensoren - volledige programma

  • Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
  • Varianten toepasbaar in hygiënischvoor toepassing
  • Stromingsbewaking ook voor agressieve media
  • Variabele procesaansluiting via adapters
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving


Complete programma

In bijna alle bereiken van de proces-, verwerkings- en installatietechniek worden vloeibare of gasvormige media toegepast, bijvoorbeeld voor de koel- en smeermiddeltoevoer van machines en aggregaten of voor het ventileren of ontluchten van installaties en gebouwen. Elektronische stromingssensoren worden toegepast om schade of stilstandtijden door uitval van stroming te verhinderen.
Het ifm-productassortiment omvat stromingssensoren met uiteenlopende meetprocessen voor de bewaking van de meest uiteenlopende media, zoals water, oliën, koelsmeermiddelen, maar ook lucht, druklucht of agressieve media.
Hun toepassingsgebieden lopen uiteen van eenvoudige bewakingsfuncties tot en met de exacte bepaling van doorstroomhoeveelheden.