1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. Veiligheidslichtschermen
  5. Floating Blanking met configureerbare onderdrukking

Safety lichtschermen - Floating Blanking met configureerbare onderdrukking

  • Configuratie van onderdrukking via pinbezetting
  • Programmering niet vereist
  • Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding
  • Veiligheidscategorie type 4 volgens IEC 61496
  • Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen

Safety lichtschermen - Floating Blanking met configureerbare onderdrukkingFloating blanking met configureerbare blanking

De veiligheidslichtschermen van de serie OY met beweegbare blanking (floating blanking) worden gebruikt voor het beveiligen van gevarenzones en voor het beschermen van personen. Afhankelijk van de beschermveldhoogte en het aantal stralen kunnen de apparaten worden ingezet van handbescherming tot en met lichaamsbescherming. Dankzij de smalle bouwvorm kunnen ze ook in krappe ruimtes worden ingebouwd.
De beweegbare blankingfunctie (floating blanking) kan de bewaking van maximaal drie naast elkaar gelegen stralen opheffen. Deze functie is geschikt voor toepassingen waarbij het beschermingsveld door het te bewerken materiaal of een deel van de machine wordt onderbroken.
De veiligheidslichtschermen zijn optische veiligheidsinrichtingen die uit een zender en een ontvanger bestaan. Ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van type 4 / SIL 3.
Een typische toepassing is de veilige materiaalaanvoer bij persen in de metaal- en houtverwerkende industrie.