1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Capacitieve sensoren
  5. Toepasbaar bij hoge mediumtemperatuuren tot 250°C

Capacitieve sensoren - toepasbaar bij hoge mediumtemperaturen tot 250°C

  • Detectie van de vulhoogte, b.v. in kunststofdrogers en kristallisatie-installaties
  • Eenvoudig inregelen op het medium via druktoetsen
  • Zijdelingse en teruggelegen LED voor weergave van de schakeltoestand
  • Verhoogde ongevoeligheid tegen EMC
  • Resistent tegen elektrostatische ontlading


Toepassing in hoge omgevingstemperatuur tot 250°C

Overal waar kunststofgranulaten getransporteerd en verwerkt worden, bewaken capacitieve sensoren de niveaus in leidingen en silo's en door kijkglazen bij laadstations voor spuitgietmachines. Daarbij moet de sensor een breed scala aan kunststoffen op betrouwbare wijze detecteren. Enerzijds gaat het om verschillende materialen, restvocht en temperaturen, anderzijds variëren de korrelgroottes en oppervlakken van de grondstoffen aanzienlijk.

De instelling op het medium gebeurt eenvoudig met een druk op de toets. Door de scheiding van sensorkop en elektronica kunnen ook niveaumetingen in kristallisatie-installaties worden gerealiseerd. De sensorkop is ontworpen voor de hoge temperaturen die daar heersen. De verwerkingselektronica wordt buiten het hogetemperatuurbereik gemonteerd. Door zijn speciale mechanische opbouw is de sensor bijzonder ongevoelig voor elektrostatische ontladingen.
Om de verscheidenheid aan varianten te beperken, kan de schakeluitgang worden geprogrammeerd als verbreek- of maakcontact. Twee goed zichtbare leds tonen de grensstand ook op grote afstand.