Czujniki procesowe

Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnieniaFirma ifm oferuje szeroką gamę czujników ciśnienia i podciśnienia spełniających wymagania najróżniejszych aplikacji w wielu gałęziach przemysłu.
Zależnie od obszaru zastosowań i aplikacji mogą to być czujniki z ceramiczno-pojemnościowymi celkami pomiarowymi lub urządzenia o celkach pomiarowych wykonanych ze stali nierdzewnej pokrytej grubą powłoką DMS. Różne funkcje wyjścia oraz obudowy dostosowane do różnych aplikacji pozwalają na zastosowanie w najróżniejszych procesach.
SelektorTabele doboruNowości produktowe

Czujniki podciśnienia

Czujniki podciśnieniaFirma ifm oferuje szeroką gamę czujników podciśnienia spełniających wymagania najróżniejszych aplikacji w wielu gałęziach przemysłu.
Różne funkcje wyjścia oraz obudowy dostosowane do różnych aplikacji pozwalają na zastosowanie w najróżniejszych procesach.
SelektorTabele doboru

Czujniki przepływu / Przepływomierze

Czujniki przepływu / PrzepływomierzeCzujniki działąjące według określonych metod mogą być stosowane do monitorowania gazów i cieczy
Dostępna jest szeroka gama projektów dostosowanych do zastosowań i wymagań. Wszystkie systemy są zaprojektowane tak, żeby sygnały takie jak przepływ i temperatura mogły być bezpośrednio przesłane to układu sterowania, gdzie nasępnie mogą być przetworzone.
SelektorTabele doboruNowości produktowe

Czujniki poziomu

Czujniki poziomuW pomiarach poziomu rozróżniamy zasadniczo metody bezpośredniego pomiaru w medium oraz metody detekcji pośredniej z zewnątrz (np. przez ściankę zbiornika za pomocą czujników pojemnościowych).
Osady oraz zużycie prowadzą często do zakłóceń szczególnie w przypadku stykających się z medium czujników mechanicznych.
Czujniki elektroniczne firmy ifm nie posiadają wcale elementów mechanicznych. Dzięki temu czujniki te są wyjątkowo wytrzymałe i niezawodne. Regularne serwisowanie oraz czyszczenie nie jest konieczne.
SelektorTabele doboruNowości produktowe

Czujniki temperatury

Czujniki temperaturyW automatyce oraz technice procesowej kontrola i regulacja temperatury jest jednym z najważniejszych zadań. Właściwa temperatura posiada często wpływ na jakość i efektywność procesów. Aby uniknąć niebezpiecznych stanów, należy w wielu aplikacjach kontrolować temperaturę procesu.
Do tego celu służą kompaktowe czujniki i transmitery temperatury, ale także czujniki z kablem oraz sondy podłączone do zewnętrznego monitora. W niektórych aplikacjach przemysłowych stosowane są działające bez kontaktu z medium czujniki temperatury na podczerwień.
SelektorTabele doboruNowości produktowe

Systemy przetwarzania sygnałów

Systemy przetwarzania sygnałówMonitory kontrolne w wersjach DC i AC przetwarzają sygnały z przepływomierzy i dostarczają je w postaci sygnału binarnego do dalszej obróbki. Łączą monitoring przewania obwodu i temperatury. Dostępne są również wersje przeznaczone dla stref wybuchowych.
Tabele doboru

Czujniki do zaworów

Czujniki do zaworówifm electronic oferuje dwa czujniki indukcyjne zintegrowane w jednej obudowie służące kontroli pozycji ćwierćobrotowych zaworów (typ IND). Nasadka pozycjonująca z dwoma punktami przesuniętymi o 90° instalowana na zaworzę wyzwala dolny lub górny czujnik indukcyjny w zależności od pozycji zaworu ("otwary" lub "zamknięty") Dla sprzężenia zwrotnego pozycji zaworów grzybowych używany jest efector valvis. Dwie lub trzy opcjonalne punkty przełączenia mogą być ustawione za pomocą przycisku na długości 80mm. Mierzona długość jest ustawiana w krokach co 0.2 mm poprzez znaczniki montowane na trzpieniu zaworu. Użycie tego czujnika indukcyjnego pozwala na detekcję nawet bardzo krótkich udarów.
SelektorTabele doboru