You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Kezdőoldal
  3. Technológia

Az ifm átfolyás- és áramlásérzékelőinek mérési elvei

Mágnesesen induktív

Az SM sorozatú átfolyásérzékelő a Faraday-féle indukciós elv alapján működik. A mágneses térbe (M) egy csövön át befolyó vezetőképes közeg feszültséget generál, mely arányos a sebességgel (v), ill. az áramlási mennyiséggel. Az elektródák (E) ezt a feszültséget érzékelik, és egy kiértékelő elektronika számára továbbítják. Az ellenálló anyagoknak köszönhetően az érzékelő számos közeghez használható. A magas védelmi osztály és a robusztus, kompakt ház jellemzik az érzékelőt a terepen.

A mérési elv alkalmas min. 20 µS/cm elektromos vezetőképességű folyadékokhoz. Az vezetőképesség tipikus értékei: 0,5 µS/cm desztillált víznél, 50 µS/cm ivóvíznél és 50 000 µS/cm sós víznél.


ISO kalibrálási tanúsítvány az SM átfolyásérzékelőkhöz: ZC0052

Vortex mérési elv

A mérőcsőre szerelt torlótesten az áramló közeg (víz vezetőképességgel és anélkül) sebességétől függően váltakozó irányú örvénylést hoz létre, mely érzékelhető egy piezo-keramikus érzékelővel. Ismert keresztmetszet esetén az örvényleválások számából meghatározható az átfolyási mennyiség.
Ez a Vortex elvként ismert átfolyásmérési eljárás messzemenőkig független a közeg nyomás- és hőmérséklet-ingadozásaitól.

Mechatronikus mérési elv

Az áramlásérzékelő a rugós támogatású dugattyú elve alapján működik: A ház szelepülésében nyugvó dugattyút a áramló közeg emeli meg a rugóerővel ellentétes irányba.
A dugattyúhelyzet lekérdezése egy mágneses mező érzékelő révén történik és analóg jelként kerül továbbításra. Ha az áramlás alábbhagy, úgy a dugattyú biztonságos visszaállítását a kiindulási helyzetbe a rugó teszi lehetővé. Az áramlásérzékelő ily módon helyzettől függetlenül szerelhető be, ill. megakadályozható a visszafolyás.
A robusztus mechanikus kialakítás (SBT) lehetővé teszi a magas hőmérsékleteken (max. 180ºC) és zord ipari körülmények közti alkalmazást.

Ultrahangos mérési elv

Az ultrahangos érzékelők átalakítókból (a képen jobbra) állnak, melyek hangimpulzusokat bocsátanak ki és fogadnak, valamint visszaverőkből (a képen balra), melyek az impulzusokat az egyik átalakítótól a másikhoz irányítják. A közegen impulzus halad át,közben egy érzékelő méri a haladási időt az egyik átalakítótól a következőig. Ezután az impulzus az ellenkező irányban kerül elküldésre. Az érzékelő méri az időkülönbséget (nanoszekundum-tartományban), és kiszámítja az átfolyó mennyiséget.


ISO kalibrálási tanúsítvány az SU átfolyásérzékelőkhöz: ZC0053

Kalorimetrikus mérési elv

Az SA és SI szerkezeti kialakítások 2 mérőelemmel és egy hőforrással rendelkeznek.
Az aljzat fölött 10 mm-rel elhelyezett referenciaelem méri a közeg hőmérsékletét, és a hőmérséklet-kompenzációra szolgál. Az aljzaton levő elemhez viszonyított hőmérséklet-különbség az ott található hőforrás révén marad állandó. Az ezen különbség állandó értéken való tartásához szükséges teljesítmény arányos az áramlási sebességgel. A növekvő áramlási sebesség erősebb hőelvezetést generál.

Az SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő ugyanazon termikus elv alapján dolgozik. Keramikus mérőelemeinek egyike fűtött (mérőelem), a másik nem (referenciaelem). Az áramló közeg általi hőelvezetés során keletkező feszültségkülönbség jelenti az áramlás mértékét.

Közvetlenül a szabványos térfogatáram kerül érzékelésre (az ISO 2533 szerint).