You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
  1. Profiler
  2. Alkalmazások

Alkalmazások

Válogatás és tájolás

A megfelelő fémgyűrű jelenlétének és megfelelő tájolásának ellenőrzése

A PMD Profiler például az autógyártásban kerül felhasználásra. Ennél az alkalmazásnál csak minimális eltérés van a megfelelően (A alkatrész) és a nem megfelelően (B alkatrész) kiválasztott gyűrű között. A PMD Profiler elkészíti mindkét alkatrész profilját, és egy értékkel fejezi ki a referencia- és a célobjektum közti egyezést. Ha ez az érték egy szabadon választott küszöbérték, pl. 85% alá csökken, akkor egy nem megfelelő darab selejtként kerül meghatározásra, és kisorolható.

Mivel a magasságkülönbség nagyon alacsony, az 1D-érzékelők ilyen alkalmazás esetén elérik képességeik határát. A kevés kontraszt miatt, mely a környezeti fény következtében tovább romlik, még a kamerarendszerek sem képesek drága külső világító források nélkül megoldani az alkalmazást. A PMD Profiler segítségével mindez elkerülhető. Egyetlen készülékkel elvégezhető a megfelelő alkatrész jelenlétének és megfelelő tájolásának ellenőrzése. Ezen kívül a felhasználó a PMD Profiler szabadalmaztatott rendszerével, ahol két zöld jelölés látható a piros lézervonalon, definiálhat egy Region of Interest (ROI) tartományt, és az érzékelőket a releváns területre – ebben az esetben a gyűrű peremére – fókuszálhatja.

A megfelelő megmunkálás ellenőrzése

Nem megmunkált és megmunkált alkatrészek megkülönböztetése a fogkontúr alapján

Ennél az alkalmazásnál azt kell felismerni, hogy egy alkatrészt már megmunkáltak-e, és az fogkontúrt mutat, vagy hogy a felülete még lapos-e. Amíg egy ilyen alkalmazás egy 1D-érzékelővel gyakorlatilag nem megoldható, addig a PMD Profiler megbízhatóan érzékeli az alkatrész profilját, és nagy pontossággal ismeri fel a kontúr változásait. Kamerarendszer alkalmazása esetén a kontraszt eltéréseit árnyékolással és külső világítás segítségével kellene kiemelni, ami további költségeket és ráfordítást jelent.

Hézagellenőrzés

Zár helyére ugrásának ellenőrzése

A PMD Profiler ellenőrzi, hogy a zár teljesen a helyére ugrott-e. A részlegesen helyére ugrott zárnál levő hézag felismerésre kerül, és így megakadályozható a selejt vagy a hibás működés az ügyfélnél. A Region of Interest eközben gondoskodik a megfelelő és a selejt darab közti egyezés értékének nagyobb különbségéről, hogy garantálható legyen az alkatrészek egyértelmű megkülönböztetése.

Mélységmérés

Csavar becsavarási mélységének ellenőrzése

Ennél az alkalmazásnál az kerül ellenőrzésre, hogy a csavart megfelelően meghúzták-e. Egy 1D-rendszerrel ez gyakorlatilag nem végezhető el, mivel a fényfolt csak egy pozícióra – teljesen vagy részlegesen meghúzva – irányítható. A gyorsan felszerelhető PMD Profilerrel szemben egy kamerarendszer használata plusz költségekkel és bonyolult telepítési munkákkal járna – ugyanazon pontosság mellett. A precíz mélységmérésnek köszönhetően a PMD Profiler számos alkalmazásnál bevethető, pl. lézeres gravírozás vagy kirojtosodott szállítószalagok érzékeléséhez.