You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States

IO-Link előnyei

Használja ki az előnyöket

A felhasználó ma az ifm IO-Link-érzékelőivel teljesen új opciókkal rendelkezik.

Például további érzékelő-adatok kerülnek generálásra, melyek felhasználhatók a lehető legnagyobb hatékonyság és költségmegtakarítás eléréséhez. A géptől az ERP-ig minden folyamat átláthatóvá tehető, ami meglévő automatizációs rendszereit messzemenőleg optimalizálja. Ezeken túl az IO-Link még jelentős előnyöket kínál:

Nincs mérési érték veszteség.

A teljes mérésiérték-átvitel digitálisan történik. Az analóg jelek hibára hajlamos átvitele és számítása kicserélésre kerül. A digitálisan továbbított mérési értékek közvetlenül megjeleníthetők a vezérlőállásban.


Analóg vagy digitális IO-Linkkel

Ma:
Az analóg jelek A/D-átalakítóval kerülnek digitalizálásra, és a PLC-ben méretezésre.
Ez a tulajdonképpeni mérési érték pontatlanságait eredményezheti.

"IO-Link:
A mérési értékeket az érzékelő digitálisan továbbítja a vezérlésbe.
Az átvitt érték ezért mindig pontosan megfelel a mért értéknek.

Az LR töltésszint-érzékelő a töltési szint mérésére használatos hidraulikus aggregátokban. Az összes paraméter beállítása és a kapcsolási pontok programozása elvégezhető két programozási gomb vagy az IO-Link segítségével. Csere esetén a paraméterek automatikusan a szenzorra töltődnek. Nem kell őket manuálisan bevinni.

Több mérési érték

A folyamatvezérléshez, pl. hűtőkörökben, gyakran több folyamatérték kerül rögzítésre és a vezérlésben feldolgozásra. Egy konvencionális mérési hely ezért több érzékelőt is tartalmaz, pl. egy átfolyásérzékelőt, mennyiségszámlálót és hőmérséklet-érzékelőt. Az IO-Link-érzékelők képesek egynél több folyamatérték meghatározására és digitális átvitelére. Egy érzékelő így digitális úton, egy 3-eres standard vezetéken precízen képes továbbítani az áramlási mennyiséget, a teljes mennyiséget és a közeghőmérsékletet. Nincs szükség további érzékelőkre, ami jelentősen csökkenti a tervezési és telepítési időt. Az aciklikusan lehívott diagnosztikai adatok révén lehetőség van az állapotorientált karbantartás, pl. minimális és maximális értékek, megvalósítására.

Zavar elleni védelem

A jelet nem befolyásolja külső tényező.

Az IO-Link adatátvitel 24V-os jel alapú, ezért különösen érzéketlen a külső hatásokkal szemben. Az IO-Link szenzorok szabványos M12-es dugaszoló csatlakozóval csatlakoztathatók. Árnyékolt vezetékek és az ehhez szükséges földelések fölöslegessé válnak.

A hidraulikus rendszerek rendszernyomásának ellenőrzésére ifm PN típusú nyomásszenzorokat használnak. A folyamatjelek, események és paraméterek az IO-Link segítségével továbbítódnak a masterhez. Akár 8 IO-Link-érzékelő csatlakoztatható közvetlenül a masterhez, mely ProfiNet, EtherCat, EtherNet/IP vagy PROFIBUS révén továbbítja az adatokat a vezérlésbe.

Egyszerű szenzorcsere.

Az IO-Link master a csatlakoztatott érzékelők összes paraméterét elmenti. Csere után az előző paraméterek automatikusan az új szenzorba íródnak. A szükséges szenzorbeállítások keresésére nincs szükség.

Az LR töltésszint-érzékelő a töltési szint mérésére használatos hidraulikus aggregátokban. Az összes paraméter beállítása és a kapcsolási pontok programozása elvégezhető két programozási gomb vagy az IO-Link segítségével. Csere esetén a paraméterek automatikusan a szenzorra töltődnek. Nem kell őket manuálisan bevinni.

Manipuláció ellen védett

A standardizált eszköz-paraméterezéssel a kezelőgombokat az eszközön reteszelni lehet. A kezelő személyzet hibás beállítása így nem fordulhat elő. A paraméterek dokumentálása bármikor lehetséges.

A tartályokban a PI sorozatú ifm-nyomásérzékelők regisztrálják a tartály töltésszintjét. A manipulációs próbálkozások megakadályozása érdekében, melyeket az érzékelőnek a kezelőgombokkal való utólagos írásbeállításai okozhatnak, ezek a gombok az IO-Link segítségével reteszelhetők.

Azonosítás.

Az IO-Link segítségével egyértelműen azonosítható az eszköz. Az IO-Link-képes érzékelőket a vásárlói és eszközazonosítók egyértelműen leírják. Így biztos, hogy a felhasználó csak eredeti cserealkatrészeket használ.

Cserélhető szerszámok azonosítása és felismerése
Az O5D optikai érzékelők felismerik, hogy a kiválasztott szerszám jelen van-e a tartóban. Az IO-Link révén biztosított, hogy csak egyetlen ugyanazon típusú érzékelő kerüljön a cseréhez felhasználásra.

Vezetékszakadás felismerése

Az IO-Link esetében egyidejűleg kerül sor a folyamat- és szervizadatok átvitelére. A vezetékszakadást vagy rövidzárlatot a master azonnal felismeri. A diagnosztikai adatok lekérdezése üzem közben is lehetséges.

Az SM sorozatú mágneses-induktív átfolyásérzékelők pontosan megmérik a hűtökörben az áramlási mennyiséget. Hiba jelentkezése esetén a mastertől átvitelre kerülnek a diagnosztikai adatok a kontrollerhez. A kiesett érzékelő egyértelműen meghatározásra kerül.