You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
 1. Főoldal
 2. Termék újdonságok
 3. Tápegységek
 4. Elektromos 24 V-os biztosító

Elektromos 24 V-os biztosító

Megbízható vezetékvédelem felügyeleti funkcióval a
24 V-os szekunder áramkörökhöz

 • Moduláris és szelektív biztosítás gépekben és berendezésekben
 • A megbízható vezetékvédelemmel csökkenthető a vezeték-keresztmetszet
 • Gyorsabb csere innovatív csatlakozási technológia által
 • A kiváltó ok felismerése (IO-Linken keresztül)
 • Áram- és feszültségmérés mindegyik csatornában (IO-Linken keresztül)

Biztonság a 24 V-os oldalon
A 230 V-os primer oldallal szemben a szekunder áramkörben a biztonságot gyakran elhanyagolják. További problémát jelent, hogy egy 24 V-DC feszültségellátásnál meghibásodás esetén a normál mechanikus vezetékbiztosítók gyakran nem oldanak ki. Ez pl. hosszú vezetékeknél fordulhat elő. Az ifm elektromos biztosítójával az áramkör optimális felügyelet alatt áll, és szükség esetén megbízhatóan lekapcsol. Ugyancsak lehetséges az egyes áramkörök szelektív lekapcsolása. Ez lehetővé teszi a kapcsolóüzemű tápegységek terhelőkörében a vezeték-keresztmetszet csökkentését. A rendszer modulárisan van felépítve, ami által optimálisan hozzáigazítható a berendezések és gépek áramköreihez. Az IO-Link változattal ezenkívül fontos diagnózisadatok értékelhetők ki.

Moduláris beszerelés
A rendszer modulárisan van felépítve, és egy fejmodulból áll max. 40 A betáplálására. Ehhez csatlakoztathatók a biztonsági modulok. Ez egy egyszerű mechanizmussal történik, hidak, átkötők vagy ehhez hasonló alkatrészek nélkül. A könnyű beszerelés és a minimális huzalozás csökkentik az idő- és költségráfordítást. A standardverziónál a felhasználó legfeljebb 10, az IO-Link változatnál legfeljebb 8 biztonsági modult csatlakoztathat a fejmodulhoz. Mindegyik modul 2 csatornával rendelkezik. Ez összesen 20 csatornát is jelenthet.

Változatok
Rendelkezésre áll egy standardváltozat és egy IO-Link változat. A moduloknál a kioldó mechanizmust egy LED egészíti ki annak jelzésére, hogy a modul kioldott-e, aktív-e, és hogy milyen mértékben van kihasználva. Egy gomb segítségével mindegyik csatorna be- és kikapcsolható, ill. visszaállítható. A betápláló modul ezenkívül rendelkezik egy közös kimenettel egy figyelmeztető üzenet számára arra az esetre, ha egy modul kioldott.

Nagyobb átláthatóság az IO-Linkkel
Az IO-Link változat ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, azonban az egyes csatornákhoz további információk tartoznak:

Átvitel az IO-Link-Masterre:

 • aktuális névleges áramerősség (1 byte ciklikus)
 • kimenőfeszültség (aciklikus)
 • kioldószámláló (aciklikus)
 • aktuális készülékállapot (1 byte ciklikus):

– rövidzárlat
– túlterhelés
– feszültséghiány
– határérték elérve (80% IN)

Átvitel az IO-Link-Masterről:

 • Be-/Kikapcsolás
 • Visszaállítás kioldásnál
 • Kioldószámláló visszaállítása

A modulok 2A, 4A és 6A meghatározott méretekben elérhetők. A fixen beállított áramértékekkel elkerülhető a visszaélés a maximális áramerősség utólagos átállításával.