You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
 1. Početna stranica
 2. Naši senzori vibracija s tehnologijom IO-Link
 3. Slučaj upotrebe

Prekidač za vibraciju

Optimizirano za integraciju u industrijsku opremu
Izlazi za prebacivanje za indikaciju ili jednostavno upravljanje

Digitalna mjerenja:

 • Vršna vrijednost ubrzanja (a-Vršna vrijednost)
 • Prosječna brzina (v-RMS)
 • Prosječno ubrzanje (a-RMS)
 • Vršni faktor
 • Površinska temperatura
 • 2 izlaza za prebacivanje, binarni podatci (UKLJUČENO, ISKLJUČENO)

Integracija na IO-Link

Optimizirano za integraciju u industrijske mreže

 • Dodaj u postojeću mrežu IO-Linka
 • Brzi put do I4.0 i RTM-a

Digitalna mjerenja

 • Vršna vrijednost ubrzanja (a-Vršna vrijednost)
 • Prosječna brzina (v-RMS)
 • Prosječno ubrzanje (a-RMS)
 • Vršni faktor
 • Površinska temperatura
 • 5 vrijednosti postupka, digitalni podatci (rezultati mjerenja)

Sustav vibracija integriran u PLC s VV-om i IO-Linkom

Optimizirano za integraciju kao industrijski mrežni sustav za vibracije

 • Procjena PLC-a mjernih vrijednosti IO-Linka
 • Tradicionalni prijenos podataka do sustava više razine

Digitalna mjerenja

 • Vršna vrijednost ubrzanja (a-Vršna vrijednost)
 • Prosječna brzina (v-RMS)
 • Prosječno ubrzanje (a-RMS)
 • Vršni faktor
 • Površinska temperatura
 • 5 vrijednosti postupka, digitalni podatci (rezultati mjerenja)

Mrežni sustav za praćenje vibracija, VV i IO-Link

Optimizirano za integraciju kao neovisni sustav za prikupljanje podataka o vibracijama

 • Optimizirano za integraciju kao neovisni sustav za prikupljanje podataka o vibracijama

Neovisna mreža za praćenje za obavještavanje i vizualizaciju

Digitalna mjerenja

 • Vršna vrijednost ubrzanja (a-Vršna vrijednost)
 • Prosječna brzina (v-RMS)
 • Prosječno ubrzanje (a-RMS)
 • Vršni faktor
 • Površinska temperatura
 • 5 vrijednosti postupka, digitalni podatci (rezultati mjerenja)