1. Početna stranica
  2. Vidni senzori
  3. Vrsta identifikacije O2I

Vrsta identifikacije O2I

Snažna identifikacija
Neovisno o smjeru i broju kôdova, čitač višestrukih kôdova automatski dekodira kôdove 1D i 2D. Nova verzija također rješava i zadaće OCR-a, primjerice za identifikaciju proizvoda po oznaci vrste i serijskom broju. Svi podaci poput datuma isteka valjanosti ili datuma proizvodnje sada se mogu izravno pročitati.

Više funkcija uključuje izlaz položaja kôda pomoću sučelja procesa, prilagodljivih ukupnih postavki kakvoće, pojedinačnih postavki rasvjete za svaku konfiguraciju u skupini, integrirano pamćenje kvara te zaštitu od neovlaštenog pristupa u vidu zaporke. Profesionalni softver čitača višestrukih kôdova stavlja visoku pouzdanost očitavanja matrice podataka na novu razinu. Vrhunski izbor za cijenu/izvedbu: Čitač višestrukih kôdova pruža visoku funkcionalnost i izvedbu po cijeni senzora.

Optimalna rasvjeta
Uz automatsko postavljanje ekspozicije, moguće je i ručno postavljanje. Četiri svjetlosna segmenta mogu se ručno aktivirati i deaktivirati. Tako da se dobivaju optimalni rezultati čak i na visoko-reflektirajućim metalnim površinama.

Visoka pouzdanost očitavanja
Automatsko postavljanje vremena ekspozicije, prilagodba pomoću segmentirane rasvjete za kritične površine.

Inteligentni senzor
Programabilni izlazi, sustav potvrde smanjuje prijenos podataka.

Fleksibilno povezivanje
sučelje RS-232, Ethernet TCP/IP i EtherNet/IP. Odlikuje ga brzina: Brzine predmeta do 7 m/s.

Kompaktna integracija
Rasvjeta, optika, procjena i sučelja u industrijski kompatibilnom kućištu.

Jednostavno rukovanje
Sustav se konfigurira i spreman je za uporabu unutar nekoliko minuta - pomoću računalnog softvera ili izravno na senzoru.

Očitajte kôdove: Za kôdove 1D i 2D, kao i za tekst. Za postupke praćenja u industrijskoj automatizaciji. Upotrijebite za praćenje proizvoda, kontrolu i identifikaciju. Kôdovi: Kôd QR, kôd PDF, kôd DM, barkod i OCR

Čitač višestrukih kôdova očitava mnoge kôdove 2D i 1D, kao i tekst. Standardizirani kôd 2D može se primijeniti na različite načine: ispisom na papir, utiskivanjem laserom ili oznakom točkicama na metalnoj površini.

Kompaktna se jedinica ugrađuje pomoću odgovarajućeg ugradbenog sklopa i spaja na upravljački uređaj (PLC) pomoću sučelja procesa. Namještanje postavki obavlja se pomoću kabela sučelja Ethernet korištenjem običnog računala.

Jedan od mnogih primjera: Na temelju kôda matrice podataka, višestruki čitač kôdova dinamički identificira higijensko pakovanje pamučnih štapića na pokretnoj traci.

Radna udaljenost / veličine vidnog polja