1. Početna stranica
  2. Početna stranica
  3. Tehnologija

Mjerna načela senzora protoka poduzeća ifm i mjerača protoka

Magnetsko-indukcijski

Mjerač protoka tipa SD radi u skladu s Faradayevim zakonom indukcije. Vodljivi medij koji teče kroz cijev u magnetskom polju (M) stvara napon koji je proporcionalan brzini protoka (v) ili količini volumetrijskog protoka. Taj napon dodiruju elektrode (E) i u jedinici za vrednovanje izvodi se pretvorba. Njegovi otporni materijali znače da je senzor prikladan za mnoge vrste medija. Visoki stupanj zaštite i čvrsto kompaktno kućište odlikuju ovaj senzor.

Mjerno načelo primjereno je za tekućine s električnom vodljivošću od najm. 20 µS/cm. Tipične su vrijednosti za električnu vodljivost 0,5 µS/cm za destiliranu vodu, 50 µS/cm za pitku vodu i 50 000 µS/cm za slanu vodu.


Kalibracijski certifikat ISO za mjerače protoka tipa SM: ZC0052

Mjerno načelo vrtloga

Iza tupog/oštrog tijela integriranog u mjernu cijev plutajući medij (voda sa i bez vodljivosti) stvara kovitlajuće vrtloge ovisno o brzini. Te vrtloge otkriva piezokeramički senzor. Ako je poprečni presjek poznat, broj vrtloga omogućava određivanje količine protoka.
Ovo mjerno načelo količine protoka, poznato pod nazivom načelo vrtloga, praktički je neovisno o kolebanjima temperature i tlaka medija.

Mehatroničko mjerno načelo

Senzor protoka radi na načelu klipa koji podržava opruga. Plutajući medij nasuprot otporu opruge podiže klip, koji se nalazi u ležištu ventila u kućištu.
Položaj klipa nadzire se senzorom magnetskog polja i izlazi kao analogni signal. Otpor opruge prisiljava klip na vraćanje u izvorni položaj uslijed opadajućeg protoka. To znači da se senzor protoka koji sprečava protutok ugrađuje neovisno o položaju.
Još jedan robustan mehanički dizajn (SBT) omogućava upotrebu pri visokim temperaturama do 180 °C i u teškim industrijskim okruženjima.

Ultrazvučno mjerno načelo

Ultrazvučni senzori sastoje se od pretvornika (desno na slici) koji odašilju i primaju zvučne impulse i reflektora (lijevo na slici) koji usmjeravaju impulse s jednog pretvornika na drugi. Impuls se šalje kroz medij i senzor mjeri svjetlosni impuls s jednog pretvornika na drugi. Zatim se impuls šalje u suprotnom smjeru. Senzor mjeri razliku u vremenu ( u nanosekundama) i izračunava količinu protoka.


Kalibracijski certifikat ISO za mjerače protoka tipa SU: ZC0053

Kalorimetrijsko mjerno načelo

Tipovi SA i SI imaju dva mjerna elementa i izvor topline.
Referentni element koji je pričvršćen 10 mm iznad tla mjeri temperaturu medija i upotrebljava se za kompenzaciju temperature. Temperaturna razlika glede elementa na tlu održava se konstantnom putem izvora topline koji se tamo nalazi. Napajanje potrebno za održavanje te razlike stalnom proporcionalno je brzini protoka. Rastuća brzina protoka stvara veće raspršivanje topline.

Mjerač komprimiranog zraka tipa SD upotrebljava isto toplinsko načelo. Jedan je od njegovih keramičkih elemenata grijan (mjerni element), drugi nije grijan (referentni element). Razlika u naponu koja nastane kada se toplina odnese plutajućim medijem znak je protoka.

Izravno se otkriva standardan obujam protoka (prema normi ISO 2533).