You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Uređaj za profiliranje PMD
  3. Područja primjene

Područja primjene

Razvrstavanje i usmjeravanje

Nadgledanje toga je li postavljen ispravan metalni prsten u okomiti položaj

Uređaj za profiliranje PMD upotrebljava se primjerice u automobilskoj industriji gdje jedva da postoje razlike između ispravno i neispravno odabranog prstena. Njime se stvara profil dvaju dijelova i pruža se vrijednost podudaranja između referentnog i prisutnog objekta. Ako ta vrijednost padne ispod vrijednosti praga koji se može slobodno odabrati (primjerice 85 %), loš se dio identificira te se može izdvojiti.

U ovakvoj primjeni postoji samo mala razlika u visini, čime se senzori 1D dovode do svojih granica. Čak i upotrebom sustava kamere ova se situacija ne može jednostavno riješiti zbog niskog kontrasta koji se još više pogoršava okolišnim osvjetljenjem. Stoga bi skupi vanjski izvori svjetla bili potrebni, što se može preskočiti upotrebom uređaja za profiliranje PMD. Zahvaljujući uređaju za profiliranje PMD samo je jedan uređaj potreban za provjeru prisutnosti ispravnog dijela i njegovog usmjerenja. Osim toga, upotrebom patentiranog sustava uređaja za profiliranje PMD s dvama zelenim oznakama na crvenoj laserskoj liniji može postaviti područje se uređaja kako bi se senzorima ispitalo relevantno područje, npr. podizanje prstenova na rubovima.

Nadzor nad ispravnom strojnom obradom

Razlikovanje konture zupčanika neobrađene i strojno obrađene komponente

U ovoj primjeni zadatak je prepoznati je li komponenta već obrađena, tj. je li kontura zupčanika već prisutna ili je još uvijek riječ o ravnoj površini. Iako se ta situacija gotovo ne može riješiti senzorom 1D, uređajem za profiliranje PMD pouzdano se uočava profil komponenti i veoma se precizno opažaju promjene u konturi. U slučaju rješenja pomoću sustava kamera, razlike u kontrastu morale bi se naglasiti štitnicima i vanjskim osvjetljenjem, čime bi se prouzročili dodatni troškovi.

Nadzor nad prazninama

Provjera pričvršćenja međusobno povezanog spojnog sustava

Uređajem za profiliranje provjerava se je li spojka potpuno pričvršćena. Na taj se način praznine kojima se ukazuje na nedovoljnu pričvršćenost mogu uočiti kako bi se spriječilo odbacivanje stavki ili, u slučaju da se ne otkriju, nastanak kvarova kod klijenta. Ovdje se područjem interesa može povećati razlika između vrijednosti podudaranja dobrog i lošeg dijela tako da se ti dijelovi mogu jasno razlikovati.

Mjerenje dubine

Provjera zategnutosti vijka

U ovoj se primjeni mora nadgledati ispravna zategnutost vijka. To je gotovo nemoguće sustavom 1D jer se njegova svjetlosna točka može fokusirati samo na jedan od dva položaja, tj. na potpuno ili djelomično zategnuti. U slučaju sustava kamera instalacija bi zahtijevala previše napora u odnosu na brzo postavljanje uređaja za profiliranje PMD iako se njime nudi ista preciznost. Preciznim mjerenjem dubine uređaj za profiliranje PMD može se raznovrsno upotrebljavati, primjerice za otkrivanje laserskih oznaka ili izlizanosti tračnog prenosila.