1. Početna stranica

Prednosti uporabe IO-Linka

Digitalna prednost s IO-Link-om

Digitalna prednost s IO-Link-om

Stvaraju se dodatni podatci senzora da bi se, primjerice, postigla maksimalna učinkovitost i ušteda. Time se omogućava transparentnost postupka između stroja i ERP-a radi optimizacije postojeće automatizacije. Nadalje, IO Link nudi mnogo više:

Nema gubitaka izmjerenih vrijednosti

Čitavi je prijenos izmjerenih vrijednosti digitalan. Zamijenjen je prijenos sklon pogreškama i izračunu analognih signala. Digitalno prenesene izmjerene vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji.


Analogno ili digitalno s IO-Linkom
 

Danas:
Analogni se signali digitaliziraju putem analogno-digitalnog pretvarača i skaliraju u PLC-u.
To dovodi do netočnosti u stvarnoj mjernoj vrijednosti.

IO-Link:
Izmjerene se vrijednosti digitalno prenose od senzora do upravljačkog uređaja.
Zbog toga je prenesena vrijednost uvijek jednaka izmjerenoj vrijednosti.

Senzor razine LR upotrebljava se za mjerenje razine na hidrauličnom energetskom sklopu. Namještanje svih postavki i programiranje sklopnih točaka obavlja se putem dvaju tipki za programiranje ili IO-Linka. Tijekom zamjene postavke se automatski kopiraju na novi senzor. Nije ih potrebno ručno upisivati.

Nekoliko izmjerenih vrijednosti

Za upravljanje postupkom kao što su rashladni sklopovi često se dohvaća nekoliko obradnih vrijednosti i obrađuje u upravljačkom uređaju. Zato je standardna mjerna točka opremljena s nekoliko senzora, npr. mjerač protoka, mjerač količine i senzor temperature. Senzori s IO-Linkom mogu mjeriti više od jedne obradne vrijednosti i digitalno ih prenijeti. Senzor točno digitalno odašilje obujam protoka, ukupnu količinu i temperaturne vrijednosti medija pomoću standardnog trovodnog kabela. Dodatni senzori nisu potrebni, stoga je vrijeme potrebno za inženjerske intervencije i ugradnju znatno smanjeno. Dijagnostički podatci s acikličkim pristupom, npr. minimalne i maksimalne vrijednosti, omogućavaju održavanje temeljeno na stanju.