1. Početna stranica
  2. IO-Link
  3. Znanja i vještine / Često postavljana pitanja
  4. Pojmovnik

Pojmovnik IO-Linka

Pokretač

Uređaj za pretvaranje električnih signala u kinetičku energiju.

 

Aciklički podaci

Podaci koji se prenose s upravljačkog uređaja tek nakon zahtjeva (npr. podaci o postavkama, dijagnostički podaci).

 

COM1-3

Brzine prijenosa podataka IO-Linka

 

Uređaj

Uređaj može biti senzor, pokretač ili hibridni uređaj. To je pasivni sudionik i samo odgovara na zahtjev glavnog uređaja.

 

DI

Digitalni ulaz.

 

DO

Digitalni izlaz.

 

DTM

Upravitelj vrste uređaja (Device Type Manager - upravljački program povezan s proizvođačem).

 

Događaj

Uređaj može signalizirati neispravan radni status glavnom uređaju po događaju. To se obavlja postavkom bita u sučelje. Glavni uređaj očitava ovaj događaj s klasificirajućom šifrom pogreške.

 

FDT

Alat terenskog uređaja (Field Device Tool, npr. Spremnik marke ifm)

 

Datoteka u GSD-u

Glavna datoteka uređaja – opisuje sučelje uređaja koji se spaja na sabirnicu polja. Datoteke u GSD-u dostupne su kao datoteke i omogućava ih proizvođač uređaja.

 

HMI

Upravljački i nadzorni uređaj automatizacijskog sustava (Human Machine Interface – Sučelje čovjek-stroj)

 

Čvorište

Za razliku od pristupnika, čvorišta uspostavljaju vezu između dva identična sučelja; poznata su čvorišta USB-a.

 

Hibridni uređaj

Uređaj koji spaja funkcije senzora i pokretača.

 

IEC 61131-9

Međunarodna norma IEC 61131 bavi se osnovama programabilnih logičkih upravljačkih uređaja. Dio 9. opisuje IO-Link pod oznakom Jednostruko digitalno komunikacijsko sučelje za male senzore i pokretače (Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators – SDCI).

 

IODD

Opis elektroničkog uređaja (opis uređaja IO-Linka).

 

Uređaj IO-Linka

Terenski uređaj kojeg nadzire i kojim upravlja IO-Link master.

 

IO-Link masteri

Uspostavlja vezi između sabirnice polja visoke razine i uređaja IO-Linka. IO-Link master nadzire uređaje IO-Linka i upravlja njima.

 

MES

Proizvodni sustav izvršenja (Manufacturing Execution System (MES)) jedna je od razina višeslojnog sustava upravljanja proizvodnjom koja je usmjerena na proces. MES se razlikuje od sličnih učinkovitih sustava za planiranje proizvodnje, npr. sustava ERP (Planiranje resursa poduzeća – Enterprise Resource Planning) izravnim spajanjem na distribucijske sustave automatizacije procesa te omogućava upravljanje i kontrolu proizvodnih procesa u stvarnom vremenu. To uključuje standardno prikupljanje i pripremu podataka kao što je prikupljanje proizvodnih podataka (PDA), prikupljanje strojnih podataka (MDA) te prikupljanje podataka o osoblju, kao i ostalih procesa čime se neposredno utječe na proizvodni proces.

 

Priključak

Komunikacijski kanal IO-Linka.

 

Poslužitelj za namještanje postavki

IO-Link master prema specifikaciji IO-Linka 1.1. može djelovati i kao poslužitelj za namještanje postavki uređaja IO-Linka.

 

Povezivanje s točke na točku

Povezivanje s točke na točku izravna je i neposredna veza između dvije točke, mjesta ili uređaja.

 

Senzor

Uređaj za otkrivanje i pretvaranje fizičkih vrijednosti u električne vrijednosti.

 

PLC

PLC je industrijsko računalo kojim se kontrolira stroj ili sustav, koji se programira po digitalnoj osnovi. Korisnik programira PLC prema zahtjevima sustava. Periferni se signali očitavaju ili omogućavaju pomoću ulaznih/izlaznih modula ili glavnih uređaja sabirnice polja te decentraliziranih upravljanih uređaja sabirnice polja.

 

SIO

Standardni ulazni/izlazni način: Spajanje standardnih digitalnih uređaja na priključke IO-Link mastera.

 

Upravljani uređaj

Sudionik sabirnice koji ne komunicira samostalno, već samo odgovara na zahtjev glavnog uređaja.

 

Vrijeme pretvorbe

Vrijeme pretvorbe zbroj je vremena koje je potrebno analogno-digitalnom pretvaraču da zabilježi mjernu vrijednost i vremena potrebnog (dijagnostika, praćenje kvara na vodu) za obradu mjerne vrijednosti u modulu.

 

Ciklički podaci

Podaci se automatski prenose i u redovnim vremenskim razmacima (obradni podaci, stanje vrijednosti).

 

Vrijeme ciklusa

U kontekstu upravljačkih uređaja, vrijeme ciklusa odnosi se na obradu programa od očitavanja ulaza do opskrbe na izlazima. U kontekstu komunikacijskih sustava, vrijeme ciklusa odnosi se na vrijeme razmjene svih podataka između svih sudionika te ponovnog početka ciklusa.