1. Početna stranica
  2. IO-Link
  3. Prednosti

Prednosti korištenja poveznice IO

Iskoristite prednosti

Danas su korisniku dostupne posve nove mogućnosti sa senzorima s poveznicom IO marke ifm.

Stvaraju se dodatni podaci senzora kako bi se, primjerice, postigla maksimalna učinkovitost i ušteda. Time se omogućava transparentnost procesa između stroja i ERP-a radi poboljšanja postojeće automatizacije. Nadalje, poveznica IO nudi mnogo više:

» Nema gubitka mjernih vrijednosti

» Nekoliko mjernih vrijednosti

» Otpornost na buku

» Jednostavna zamjena senzora

» Bez mogućnosti neovlaštenog mijenjanja

» Identifikacija

» Otkrivanje kvara na vodu

 

Nema gubitaka mjernih vrijednosti

Čitavi je prijenos mjernih vrijednosti digitalan. Zamijenjen je prijenos sklon greškama i izračunu analognih signala. Digitalno prenesene mjerne vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji.


Analogno ili digitalno s poveznicom IO

Danas:
Analogni se signali digitaliziraju pomoću analogno-digitalnog pretvarača te skaliraju u PLC-u.
To dovodi do netočnosti u stvarnoj mjernoj vrijednosti.

Poveznica IO:
Mjerne se vrijednosti digitalno prenose od senzora do upravljačkog uređaja.
Zbog toga je prenesena vrijednost uvijek jednaka mjernoj vrijednosti.

Senzor razine LR upotrebljava se za mjerenje razine na hidrauličnom energetskom sklopu. Namještanje svih postavki i programiranje sklopnih točaka obavlja se pomoću dvije tipke za programiranje ili poveznice IO. Tijekom zamjene, postavke se automatski kopiraju na novi senzor. Nije ih potrebno ručno upisivati.

 

↑ povratak na vrh

 

Nekoliko mjernih vrijednosti

Za upravljanje procesom kao što su rashladni sklopovi, često se dohvaća nekoliko obradnih vrijednosti i obrađuje u upravljačkom uređaju. Zato je standardna mjerna točka opremljena s nekoliko senzora, npr. mjerač protoka, mjerač količine i senzor temperature. Senzori s poveznicom IO mogu mjeriti više od jedne obradne vrijednosti te ih digitalno prenijeti. Senzor točno digitalno odašilje obujam protoka, ukupnu količinu i temperaturne vrijednosti medija pomoću standardnog trovodnog kabela. Dodatni senzori nisu potrebni, stoga je vrijeme potrebno za inženjerske intervencije i instalaciju znatno smanjeno. Dijagnostički podaci s acikličkim pristupom, npr. minimalne i maksimalne vrijednosti, omogućavaju održavanje temeljeno na stanju.

 

↑ povratak na vrh

 

Otpornost na buku

Nema vanjskog utjecaja signala

Prijenos podataka poveznice IO temelji se na signalu od 24 V te je stoga izrazito neosjetljiv na vanjski utjecaj. Senzori s poveznicom IO spojeni su standardnim konektorima M12. Oklopljeni kabeli i povezano uzemljenje nisu više potrebni.

Senzori tlaka PN poduzeća ifm rabe se za nadgledanje tlaka u hidrauličnom sustavu. Obradni signali, događaji i postavke prenose se na glavni uređaj pomoću poveznice IO. Nadalje, moguće je spojiti do 8 senzora s poveznicom IO na glavni uređaj koji prenosi podatke na upravljački uređaj pomoću sučelja PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ili PROFIBUS.

 

↑ povratak na vrh

 

Jednostavna zamjena senzora

Glavni uređaj poveznice IO pohranjuje sve postavke povezanih senzora. Nakon zamjene, prethodne se postavke automatski upisuju na novi senzor. Nije potrebno tražiti potrebne postavke senzora.

Senzor razine LR upotrebljava se za mjerenje razine na hidrauličnom energetskom sklopu. Namještanje svih postavki i programiranje sklopnih točaka obavlja se pomoću dvije tipke za programiranje ili poveznice IO. Tijekom zamjene, postavke se automatski kopiraju na novi senzor. Nije ih potrebno ručno upisivati.

 

↑ povratak na vrh

 

Bez mogućnosti neovlaštenog mijenjanja

Namještanje postavki standardizirane jedinice omogućava zaključavanje upravljačkih tipki na uređaju. Stoga više nisu moguće pogrešne postavke rukovatelja. U svakom je trenutku moguće dokumentiranje postavki.

Tlačni senzori PI marke ifm otkrivaju razinu u spremnicima. Kako bi se izbjeglo neovlašteno mijenjanje koje je posljedica naknadnih postavki pisanja senzora pomoću upravljačkih tipki, moguće je zaključati te tipke pomoću poveznice IO.

 

↑ povratak na vrh

 

Identifikacija

Poveznica IO osigurava nespornu identifikaciju uređaja. Senzore s mogućnošću poveznice IO jasno određuje identifikacijska oznaka prodavatelja i uređaja. Osigurana je isključiva uporaba originalnih zamjenskih dijelova.

Identifikacija i otkrivanje međusobno zamjenjivih alata u serijskim spojevima.
Fotoelektrični senzori O5D otkrivaju je li odabrani alat prisutan na ugrađenom elementu. Poveznica IO jamči isključivo korištenje zamjenskog senzora iste vrste.

 

↑ povratak na vrh

 

Otkrivanje kvara na vodu

S poveznicom IO dolazi do istovremenog prijenosa obradnih i servisnih podataka. Glavni uređaj neposredno otkriva kvar na vodu i kratki spoj. Dijagnostičkim podacima moguće je pristupiti tijekom rada.

Obujam protoka u rashladnom sklopu precizno se mjeri magnetsko-indukcijskim linijskim senzorima volumetrijskog protoka serije SM. Ako dođe do pogreške, dijagnostički se podaci prenose s glavnog uređaja na upravljački uređaj. Nesporno se utvrđuje senzor u kvaru.

 

↑ povratak na vrh