1. Početna stranica
  2. IO-Link
  3. Prednosti
  4. IO-Link u prehrambenoj industriji

Poveznica IO u prehrambenoj industriji

U prehrambenoj su industriji precizna mjerenja, primjerice u tlačnim spremnicima, potrebna radi osiguranja stalne kakvoće proizvodnje. Potrebno je brzo otkriti kvarove u postrojenju kako bi se zadržao broj proizvodnih zastoja na najnižoj razini. Sve su ove svakodnevne teme u industriji hrane i pića. Primjeri primjene u spremniku pokazuju kako poveznica IO pomaže smanjiti te kvarove.

 

» Otpornost na buku

» Nema gubitka mjernih vrijednosti

» Jednostavna zamjena senzora

» Bez mogućnosti neovlaštenog mijenjanja

» Identifikacija

» Praćenje stanja

» Neovisno o sabirnici polja

» Udaljeni pristup

» Razlikovanje medija

 

Nema vanjskog utjecaja signala

Prijenos podataka poveznice IO temelji se na signalu od 24 V te je stoga izrazito neosjetljiv na vanjski utjecaj. Senzori s poveznicom IO spojeni su standardnim konektorima M12. Oklopljeni kabeli i povezano uzemljenje nisu više potrebni. Vrijednosti tlaka, temperature i razine pouzdano se odašilju.

 

↑ povratak na vrh

 

Nema gubitaka mjernih vrijednosti

Nema gubitaka mjernih vrijednosti / visoki stupanj preciznosti. Čitavi je prijenos mjernih vrijednosti digitalan. Zamjenjuju se odašiljanje koje je sklono greškama i pretvorba analognih signala. Digitalno prenesene mjerne vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji.

Razinu u tlačnim spremnicima stalno otkrivaju higijenski tlačni senzori PI. U prošlosti, gubici pri pretvaranju te smetnje EMC tijekom odašiljanja analognog signala razine dovodili su do netočnih rezultata. Zahvaljujući neprestanom digitalnom odašiljanju mjernih vrijednosti pomoću poveznice IO, sadržaj spremnika danas se odašilje na upravljački uređaj s visokim stupnjem preciznosti.


Analogno ili digitalno s poveznicom IO

Dosada:
Analogni se signali digitaliziraju pomoću analogno-digitalnih pretvarača te skaliraju u PLC-u. To dovodi do netočnosti u stvarnoj mjernoj vrijednosti.

Poveznica IO:
Mjerne se vrijednosti digitalno prenose od senzora do upravljačkog uređaja. Zbog toga je prenesena vrijednost uvijek jednaka mjernoj vrijednosti

Razinu u spremnicima pod tlakom stalno otkrivaju higijenski senzori tlaka PI. Zbog gubitaka tijekom prijenosa izmjerene vrijednosti i utjecaja EMC prije su postojali značajna nepreciznost / odstupanja prilikom otkrivanja razine u spremniku. Zahvaljujući poveznici IO, sad je moguće stalno otkrivanje razine u spremniku uz visoki stupanj preciznosti.

 

↑ povratak na vrh

 

Jednostavna zamjena senzora

Glavni uređaj poveznice IO pohranjuje sve postavke povezanih senzora. Nakon zamjene, prethodne se postavke automatski upisuju na novi senzor. Nije potrebno tražiti potrebne postavke senzora.

Higijenski tlačni senzor PI upotrebljava se za mjerenje razine u spremniku. Namještanje svih postavki i programiranje sklopnih točaka obavlja se pomoću dvije tipke za programiranje ili poveznice IO. Tijekom zamjene, postavke se automatski kopiraju na novi senzor. Nije ih potrebno ručno upisivati.

 

↑ povratak na vrh

 

Bez mogućnosti neovlaštenog mijenjanja

Namještanje postavki standardizirane jedinice omogućava zaključavanje upravljačkih tipki na uređaju. Stoga više nisu moguće pogrešne postavke rukovatelja. U svakom je trenutku moguće dokumentiranje postavki.

Tlačni senzori PI marke ifm otkrivaju tlak glave u aseptičkom spremniku skladišta. Kako bi se izbjeglo neovlašteno mijenjanje koje je posljedica naknadnih pogrešnih postavki senzora pomoću upravljačkih tipki, moguće je zaključati te tipke pomoću poveznice IO.

 

↑ povratak na vrh

 

Identifikacija

Poveznica IO osigurava nespornu identifikaciju uređaja. Senzore s mogućnošću poveznice IO jasno određuje identifikacijska oznaka prodavatelja i uređaja. Osigurana je isključiva uporaba originalnih zamjenskih dijelova.

Poveznica IO jamči isključivo korištenje zamjenskog senzora iste vrste.

 

↑ povratak na vrh

 

Praćenje stanja / dijagnostika

S poveznicom IO dolazi do istovremenog prijenosa obradnih i servisnih podataka. Glavni uređaj odmah otkriva greške. Svim je dijagnostičkim podacima moguće pristupiti tijekom rada. Time se omogućava održavanje temeljeno na stanju i osigurava dugi neprekidni vijek trajanja postrojenja.

Obujam protoka procesne vode u industriji hrane i pića precizno se mjeri linijskim magnetskim mjeračima protoka serije SM. Ako dođe do pogreške, dijagnostički se podaci prenose s glavnog uređaja na upravljački uređaj. Nesporno se utvrđuje senzor u kvaru.

 

↑ povratak na vrh

 

Neovisno o upravljačkom uređaju i sabirnici polja

Glavni uređaj poveznice IO nudi sučelja za Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat ili AS-i. Sve se postavke senzora pohranjuju u glavni uređaj poveznice IO.

 

↑ povratak na vrh

 

Udaljeni pristup postavkama senzora

Sve se postavke senzora s poveznicom IO mogu promijeniti u upravljačkom sustavu. Prilagodbe se obavljaju brzo te se smanjuje vrijeme zastoja, npr. za zamjene proizvoda.

 

↑ povratak na vrh

 

Razlikovanje medija, otkrivanje pjene i prljavštine

Upotrijebite poveznicu IO i pogledajte što senzor mjeri. Senzor razine može se rabiti kao čisti binarni senzor. Zahvaljujući integriranom sučelju poveznice IO, ona može također odašiljati aktualnu obradnu vrijednost. Time se, primjerice, omogućava razlikovanje proizvoda i sredstva za čišćenje u upravljačkom uređaju. Također je moguće otkriti ostatke prljavštine ili pjene nakon čišćenja, npr. radi zaštite crpki. Ukratko: Poveznica IO omogućava transparentnu dijagnostiku medija ili postupka čišćenja.

 

↑ povratak na vrh