You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Koristi IO-Linka
  3. Integracija sustava postrojenja
  4. Namještanje parametara

Namještanje parametara senzora uz IO-Link

Namještanje parametara softverom LR DEVICE

LR DEVICE je softver za jasno i standardizirano mrežno i izvanmrežno namještanje parametara senzora, pokretača i mastera sa sučeljem IO-Linka. Podržava automatsku identifikaciju priključenih uređaja i uvoz IODD-ova. Jasan prikaz prilagodljivih parametara omogućava jednostavno određivanje funkcija uređaja. Skupovi parametara mogu se pohraniti i prenositi.

Obradne se vrijednosti mogu arhivirati i u formatu PDF u svrhe dokumentiranja i prikazuju se grafički tijekom postavljanja. Time se pomaže korisniku optimizirati parametre i jamči se jednostavno upravljanje postrojenjem.

  • Jednostavno namještanje parametara pomoću mastera IO-Linka
  • Jasan prikaz
  • Prenosivi skupovi parametara
  • Izravni uvoz IODD-a iz tražilice baze podataka IODD-a (ako je dostupna internetska veza)

Pokazni videozapis o softveru LR DEVICE

U ovom pokaznom videozapisu na usluzi Youtube, opisuju se osnovne funkcije softvera LR DEVICE.

Softver