1. Početna stranica
 2. Moduli IO-Linka
 3. Tehnologija
 4. Informacije o stanju u obradnim podatcima

Informacije o stanju u obradnim podatcima

Slanje podataka s mastera na izlazni modul:
PLC može nadzirati svaki izlaz u svakom izlaznom modulukoji je povezan s masterom IO-Linka. Master šalje četiri bajta cikličnih podataka. Izlaz se prekapčakad je odgovarajući dio u obradnim podatcima „1”.

Odgovor izlaznog modula masteru:
Na isti način PLC može očitati informacije o stanju sa svakog modula. U bajtu 4 modul može otkriti podnapon, kratki spoj i opće stanje modula.

 • U slučaju preopterećenja ili kratkog spoja u jednom od dvaju napona napajanja svi dijelovi pogreške te „strane” postavljaju se u položaj „1”

Ako je ukupan napon jedne strane previsok, jedinica isključuju preopterećenu stranu i onemogućava tu stranu. Da biste ponovo omogućili izlaze te strane, postoje tri metode:

Metoda A:

 • Postavite izlaz obradnih podataka bajt 0 i bajt 2 na 0 putemIO-Linka
 • Lijeva je strana ponovo omogućena
 • Postavite izlaz obradnih podataka bajt 1 i bajt 3 na 0 putemIO-Linka
 • Desna je strana ponovo omogućena

Metoda B:

 • Odspojite modul i ponovo ga spojite
 • Obje su strane omogućene

Metoda C:
Nakon uklanjanja izvora kratkog spoja korisnik može slati naredbe IO-Linka koji oslobađaju zapor lijeve i desne strane:

 • 208 zapor za oslobađanje lijeve strane
 • 209 zapor za oslobađanje desne strane

U slučaju podnapona na lijevoj ili desnoj strani dio UVL ili UVR označava taj kvar.

Informacija o „stanju” u bajtu 6 preslika je promjenjivog [Device Status] u kanalu obradnih podataka:
(0) Uređaj je u redu
(1) Potrebno održavanje
(2) Izvan specifikacije
(3) Ispitivanje funkcionalnosti
(4) Kvar