You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. IO-Link
  3. Primjene u industriji obrade

Primjene u industriji obrade

Otkrivanje medija u spremnicima za obradu

Senzor razine LMT poduzeća ifm rabi se kao prekidač radi određivanja niske i visoke razine ili stanja suhe pumpe u spremnicima. Povratna informacija bit će uglavnom u položaju „uključeno” kada je prisutan medij, a u položaju „isključeno” kada nema medija.

Dodatne funkcije s podatcima IO-Linka

Uvođenje nadzornih sustava sa stlačenim zrakom obično je preskupo. IO-Link prenosi više vrijednosti obrade po samo jednom kabelu, primjerice vrijednost količine protoka, temperature i totalizatora pa tako nestaje potreba za brojnim i skupim analognim karticama. Budući da jedan senzor može prenositi više signala obrade, ovime nestaje potreba za dodatnim cijevnim armaturama, senzorima, žicama i na kraju se pojednostavljuje sustav zaliha. Uštede zahvaljujući otkrivanju izgubljene energije i smanjenje ukupnih troškova ugradnje omogućuju brz povrat ulaganja.

Kontinuirano mjerenje razine spremnika

Senzor tlaka PI pruža izlaz 4...20 mA i izlaz prekapčanja. Tradicionalni analogni signali mogu biti skloni elektromagnetskim smetnjama i treba ih skalirati da bi pokazali stvaran tlak sustava na PLC-u.

Nagla povećanja i smanjenja tlaka pohranjuju se u senzoru, ali nemaju izravnog pristupa kontrolnom sustavu.

Dodatne funkcije s podatcima IO-Linka

Ako treba zamijeniti senzor za vakuum serije PN7, značajka automatske zamjene uređaja može kopirati parametre na novi senzor putem IO-Linka. Tako se štedi vrijeme i sprječavaju moguće greške u postavljanju točaka prebacivanja. Senzor za vakuum može se rabiti i kao prekidač za uključivanje/isključivanje analogne funkcionalnosti putem IO-Linka jer omogućava jednom senzoru upravljanje i digitalnim i analognim područjima primjene. IO-Link smanjuje troškove i zahtjeve za zalihe.

Nepotrebno mjerenje temperature za pasterizatore
Tijekom proizvodnje mlijeka vrlo je važno očuvati točnu temperaturu. Funkcije samonadzora i dijagnostičke funkcije davača temperature TAD poduzeća ifm omogućavaju neometano odvijanje postupka. Senzor TAD prvi je senzor s otkrivanjem pomaka za prehrambenu industriju. Senzor ima dva neovisna mjerna elementa različitih obilježja kojima se izravno povećava pouzdanost postupka. Kada nastane pomak, signal upozorenja šalje se PLC-u.

Dodatne funkcije s podatcima IO-Linka
Daljinska parametrizacija ključna je u ovom području primjene. Senzor udaljenosti O1D postavljen je na nepristupačnom položaju i ne može se prilagoditi bez zaustavljanja proizvodne linije. Kako se mijenjaju različiti proizvodni modeli, IO-Link omogućava izmjenu parametara senzora na daljinu putem PLC-a/procesora. Ne trebate zaustavljati liniju!

Nadzor hlađenja vode u ljevaonici
Rashladni sustav u tipičnoj peći od ključne je važnosti za pravilan rad stroja i postupak proizvodnje kvalitetnih dijelova. Nadalje, pravilnim hlađenjem elemenata unaprjeđuju se životni ciklus i sigurnost stroja. Da bi se to izvelo, treba pravilno nadzirati nekoliko parametara protoka rashladne vode, primjerice temperaturu i protok. Za to je potrebno više senzora i ugradbenih točaka po cijelom stroju.

Dodatne funkcije s IO-Linkom:
Magnetsko-induktivni mjerač protoka SM poduzeća ifm putem IO-Linka šalje vrijednosti količine protoka, temperature i totalizatora standardnim 3-žičnim kabelom i tako nestaje potreba za više skupih analognih kartica, dodatnim cijevnim armaturama, brojnim krajnjim točkama i prekomjernim zalihama.