You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Uporaba-slučajevi / više područja primjene
  3. više aplikacija
  4. Primjene IO-Linka u strojnim alatima
  5. Izvješće o primjeni poduzeća Starrag

Digitalna nadogradnja

Implementacija Industrije 4.0. odnosi se, između ostaloga, na izradu digitalnog obrisa postrojenja, čime se omogućava poboljšanje procesa.
Mnogi senzori koji su već instalirani za kontrolu stroja pružaju bitne podatke. Zahvaljujući IO-Linku, ti senzori pružaju mnogo više podataka od sklopnih signala ili analognih vrijednosti. Starrag Technology GmbH u Bielefeldu poduzeće je koje proizvodi strojne alate i u velikoj mjeri ih oprema senzorima s IO-Linkom marke ifm electronic.

Stroj s dvostrukom potporom iz serije FOGS poduzeća Starrag Technology GmbH sadrži te značajke. Upotrebljava se u strojnom inženjerstvu te zrakoplovnoj i automobilskoj industriji, primjerice, za proizvodnju oklopnih dijelova. Stroj na slici koristi se za obradu dijelova za slijetanje zrakoplova u zrakoplovnoj idnustriji.

Ovi složeni strojni alati zahtijevaju senzore za praćenje svih medija (npr. rashlađivača i maziva, hidraulike, kontrolu strojne temperature). Potrebne su precizne vrijednosti temperatura medija, vrijednosti tlaka i količine volumetrijskog protoka kako bi se osiguralo da se alati rabe s optimalnom učinkovitošću u potpuno automatiziranim proizvodnim procesima.

Senzori s digitalnim interfejsom

IO-Link čvrsti je digitalni interfejs koje se temelji na razinama signala od 24 V, te uz sklopne signale omogućava dvosmjernu komunikaciju s upravljačkim uređajem pomoću standardnog kabela senzora. Senzori odašilju digitalno mjerene vrijednosti i dijagnostičke podatke pomoću IO-Linka na IO-Link master, kao što je modul IO, pristupnik ili PLC opremljen ulazima IO-Linka. Senzori su spojeni standardnim konektorima M12. Oklopljeni kabeli i povezano uzemljenje nisu više potrebni.

Starrag Technology GmbH bira senzore tekućine marke ifm electronic. Razlog: To poduzeće specijalizirano za senzore nudi široku paletu proizvoda procesnih senzora s IO-Linkom.

Udaljeno namještanje postavki senzora

Jedna od najvećih prednosti IO-Linka mogućnost je prijenosa svih potrebnih postavki pomoću spojnog kabela IO-Linka na senzor. Podaci o postavkama senzora (npr. sklopne točke, sklopna histereza, boja zaslona) mogu se prenijeti s upravljačkog uređaja do kompatibilnih senzora s IO-Linkom, ili pri postavljanju senzora ili kasnije tijekom rada te se prilagoditi određenoj situaciji. Prednost za kupca: Tijekom stavljanja stroja u pogon, prethodno projicirane postavke senzora mogu se brzo, jednostavno i pouzdano prenijeti na senzor. Po potrebi, primjerice u slučaju manjih serija, IO-Link omogućava zasebnu pohranu različitih skupova postavki za različite proizvode na senzoru. Štoviše, zahvaljujući namještanju postavki na temelju upravljačkog uređaja, pojednostavljena je naknadna optimizacija procesa pomoću udaljenog održavanja IO-Linkom. Sve u svemu, može se reći da je IO-Link ključna tehnologija za primjene Industrije 4.0.

Dvostruka pohrana sigurnosne kopije

Uz namještanje postavki na temelju upravljačkog uređaja, IO-Link iz verzije 1.1 ili više osigurava dvostruku pohranu podataka postavki senzora na uređaju i IO-Link. Dietmar Wallenstein, voditelj odjela za e-izgradnju i stavljanje u pogon u poduzeću Starrag Technologies, kaže sljedeće: „Jedna od najvećih prednosti IO-Linka odnosi se na automatiziranu pohranu sigurnosne kopije koja se odvija u pozadini. Svaki senzor (uređaj) automatski šalje svoj skup postavki na IO-Link master. Tamo se zrcale i pohranjuju kao sigurnosna kopija. Čim se senzor zamijeni, podaci se automatski razmjenjuju s novim uređajem. Podaci o postavkama se zatim automatski prenose s IO-Link mastera na IO-Link senzor. To omogućava jednostavniju zamjenu senzora i znatno smanjenje zastoja stroja u slučaju kvara. Isto tako, time se smanjuje radno opterećenje osoblja koje obavlja servisiranje i održavanje.“

Pogreške s namještanjem postavki senzora stvar su prošlosti. Zamjena senzora zahtijeva samo mehaničku instalaciju. Kupac ga može zamijeniti bez podrške. Osoblje za održavanje ne treba biti posebno obučeno za namještanje postavki senzora, budući da se ono automatski odvija u pozadini. Zahvaljujući tome, tehnički se problemi mnogo brže i učinkovitije rješavaju. Ovako se štedi na troškovima.

Digitalno odašiljanje mjernih vrijednosti bez grešaka

Dosada, analogni se signali senzora digitaliziraju pomoću analogno-digitalnih pretvarača te skaliraju u PLC-u. To dovodi do netočnosti u stvarnoj mjernoj vrijednosti.

IO-Link, međutim, digitalno šalje mjerne vrijednosti sa senzora na upravljački uređaj. Isključuju se greške pri odašiljanju i pretvorbi analognih signala. Digitalno prenesene mjerne vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji. Prenesena je vrijednost uvijek jednaka mjernoj vrijednosti. Nema više odstupanja između lokalnog prikaza i vrijednosti koju PLC izvodi iz analognog signala. Zahvaljujući IO-Linku, čak i smetnja s analognim signalom koju, primjerice izazivaju elektromagnetska polja, stvar je prošlosti.

Dvije mjerne vrijednosti – jedan senzor.

Moderni procesni senzori marke ifm često prikazuju više od jedne mjerne vrijednosti. Dietmar Wallenstein kaže sljedeće: „Često, senzori obrađuju više od jedne fizičke vrijednosti. Uz količinu volumetrijskog protoka i tlak, primjerice, moguće je očitati i temperaturu medija pomoću IO-Link interfejsa. U prošlosti, za to su nam trebala dva senzora.“ Time se štedi novac za hardver, ožičenje i ugradnju jer vam je potreban samo jedan senzor umjesto dva.

Dijagnostički podaci

Osim obradnih podataka, senzor s IO-Linkom također pruža dijagnostičke podatke o statusu uređaja. Primjer: Senzor razine otkriva kritične naslage i javlja ih upravljačkom senzoru. Fotoelektrični senzori otkrivaju je li leća prljava te to automatski javljaju. Tlačni senzori pohranjuju minimalne gubitke tlaka i maksimalne vršne vrijednosti tlaka iz procesa te ukazuju na ukupni broj puta prelaska ili nedostizanja graničnih vrijednosti. Ta dodatna funkcija snažno podržava korisnika u pogledu održavanja temeljenog na stanju. Ti prošireni podaci i stanju smanjuju skupe zastoje i povećavaju pouzdanost procesa.

Zaključak

Senzori nude značajnu dodatnu vrijednost ako su opremljeni IO-Linkom. Dietmar Wallenstein ukratko navodi njezinu korist za poduzeće Starrag Technology:

„Svi govore o Industriji 4.0, pa tako ni mi u poduzeću Starrag nismo imuni na taj veliki trend. Kada je u pitanju strojno inženjerstvo, uglavnom mislimo na digitalnu strojnu nadogradnju. Iz toga smo se razloga odlučili za IO-Link. Zahvaljujući čvrstim cjenovno prihvatljivim interfejsima, senzori nam pružaju više podataka o procesima koji se onda mogu učinkovitije procijeniti i poboljšati. To je jedna od najvećih prednosti IO-Linka te značajka senzora koja doprinosi Industriji 4.0.“

Izvrsna IO-Link

IO-Link komunikacijski sustav od točke do točke neovisan o proizvođaču kojim se senzori i pokretači spajaju na sustav automatizacije. Sustav poveznice IO sastoji se od glavnog uređaja poveznice IO i nekoliko uređaja poveznice IO. Glavni uređaj poveznice IO predstavlja sučelje prema razini upravljačkog uređaja ili sabirnice polja te komunicira s povezanim uređajima poveznice IO.