You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Induktivni senzori od punog metala
  2. Tehnologija

Tehnologija

Načelo vrtložne struje

Ako se primjenjuje napon na zavojnicu (1) induktivnog senzora blizine, generira se elektromagnetsko polje (2) oko površine senzora. Ako se pomakne metalni predmet (3) u polje, u metalu [4] nastaju vrtložne struje kojima se oslabljuje magnetsko polje. Ako se to dogodi, otkriva se metal.

Prednosti i područja primjene:

  • Pouzdano otkrivanje malih predmeta
  • Najveći raspon do čelika (St37). Potrebni su faktori ispravka za druge metale.

Tehnologija impulsa

Istosmjerna struja protječe kroz zavojnicu senzora i tamo se njom generira elektromagnetsko polje. Ova struja zavojnice uključuje se i isključuje (impulsno) pri visokoj frekvenciji tako da se elektromagnetsko polje stvara i raspada na predvidljiv način. Ako se senzoru približava metalni predmet, mijenja se ponašanje raspadanja i prebacuje se izlaz senzora.

(1) Izlaz senzora
(2) Inducirani napon
(3) Metalni predmet
(4) Ponašanje raspada
(5) Vremensko razdoblje za procjenu

Prednosti i područja primjene:

  • Duži raspon od senzora Kplus i senzora koji rade na temelju načela vrtložne struje
  • Ova tehnologija primjenjuje se za neizravno ugradive senzore od punog metala poduzeća ifm.