1. Početna stranica

Senzor O3D 3D – Fotoelektroničko trodimenzionalno mjerenje razine

Fotoelektrično trodimenzionalno mjerenje razine i otkrivanje razine granične vrijednosti

Trodimenzionalni senzori s tehnologijom PMD-a

  • Neprekinuto mjerenje neravnih površina
  • Određivanje najnižih, najviših ili srednjih vrijednosti
  • Programiranje različitih oblika spremnika
  • Suzbijanje ometajućih konstrukcija
  • Beskontaktno otkrivanje neprozirnih medija za razine do 10 m

Fleksibilna konfiguracija​
Sustavom se otkrivaju kruti, neprozirni kruti i rasuti materijali u spremnicima, silosima ili lijevcima razina do 10 m. Senzor O3D otkriva visinu tereta u strojevima za strojno rukovanje, npr. remenima, te utovar paleta. Senzorom se određuje razina pomoću utvrđene pozadine te odašilje obradna vrijednost pomoću analognog izlaza ili digitalno i otporno na buku pomoću procesnog sučelja protokola Ethernet. Senzor O3D može se rabiti i kao prekidač razine granične vrijednosti.
Dio senzora za mjerenje može se prilagoditi obliku pripadajućeg spremnika. Miješalice i druga dodatna oprema mogu se suzbiti pomoću „regija za isključivanje“. Senzor može prepoznati različite oblike spremnika, kao što su lijevci, silosi, ili čak nagnute trake.
To znači da se prikazuje prosječna razina za rasute materijale, čak i ako ima stožastih hrpa ili ubacivanja kroz lijevak.